NYHET Bygg- och anläggningsprogrammet

Tycker du om att vara kreativ och hitta praktiska lösningar på problem? Gillar du stora maskiner? Med start hösten 2024 erbjuder vi möjligheten att plugga Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Anläggningsfordon vid Realgymnasiet i Karlstad, i samarbete med ME-skolan.

Jag är stolt över att vi ska starta Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Anläggningsfordon hos oss på Realgymnasiet i Karlstad. Vårt fina samarbete med ME-skolan har medfört att vi kommer erbjuda en gymnasieutbildning som inte erbjuds i Karlstad idag. Eleverna som läser utbildningen Anläggningsfordon - ME-skolan kommer väldigt lätt kunna få jobb direkt efter skolan och bl.a. kunna jobba som anläggningsmaskinförare.

Roger Engström Rektor

Vad gör en maskinförare?

Maskinföraren är den som kör en mobil arbetsmaskin. Det kan vara en grävmaskin, en hjullastare, eller en dumper. Det finns många olika typer av mobila arbetsmaskiner och en skicklig maskinförare kan, tillsammans med sin maskin, bidra på många olika sätt. De praktiska uppgifterna skiftar från dag till dag eller från vecka till vecka, beroende på vilka projekt som är aktuella. Yrket är mångfacetterat.

Yrket förändras

Digitalisering och automatisering förändrar yrket och ökar kompetenskraven. Dagens maskinförare måste kunna utnyttja modern teknik och kommunicera och samverka med aktörerna på arbetsplatsen. Allt fler maskiner blir helt eller delvis självgående och all information om uppgiften som ska utföras är digital. På sikt kan det betyda att förarna styr en eller flera maskiner samtidigt, på plats eller från ett kontrollrum. Förarrollen blir då lik den roll som industrins maskinoperatörer har. Mobila arbetsmaskiner används också på allt fler områden och för allt fler ändamål än tidigare – sammantaget betyder det att arbetsmarknaden för en maskinförare blir ännu bredare.


Eleverna som läser utbildningen Anläggningsfordon - ME-Skolan kommer få fina möjligheter att utvecklas i deras intresse och få jobba med det efter utbildningen. Det är fantastiskt! Se på filmen här nedan så ser du hur en vanlig dag ser ut när du läser utbildningen Anläggningsfordon - ME-Skolan

Anita Axelsson Kommunikatör

Nya möjligheter

Ny teknik, där den som är van vid dataspel och joystick har en fördel, gör också att maskinföraren inte behöver vara lika fysiskt stark. Yrket passar idag kvinnor och män lika bra. För den som vill gå vidare och utvecklas i branschen finns goda möjligheter. Många unga maskinförare blir projektledare, platschefer, byggnadsingenjörer eller egna företagare – maskinentreprenörer.

Maskinerna på Anläggningsfordon - ME-skolan

På anläggningsfordon - ME-skolan använder vi dom senaste och nyaste maskinerna och vi byter ut dom vartannat år. Allt för att du ska ha jobbat med dom senaste maskinerna innan du söker jobb.

Här är maskinerna som du kommer att jobba med på skolan:

Cat 308/307,5 - Minigrävare
Cat 313F - Liten grävmaskin
Cat M 314F - Hjulgrävmaskin
Cat 926M - Hjullastare

Besök oss och få mer info om Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi kommer ha flera aktiviteter där du kan få mer info om skolan och utbildningen Anläggningsfordon - ME-skolan. Vi kommer ha, öppet hus, prova på dagar med mera. klicka på länken och fyll formuläret så återkommer vi till dig

Här är länken


Hur ser framtiden ut?

Entreprenadmarknaden förväntas växa under det kommande decenniet. Den nationella planen för investeringar i svensk transportinfrastruktur, det vill säga vägar och järnvägar, omfattar  över 700 miljarder kronor fram till 2029. Samtidigt fortsätter privata och offentliga byggherrar att uppföra fastigheter. Både gruvnäringen och den industri som förädlar skogsråvaror som pappersmassa, biobränslen och nya biomaterial fortsätter att utvecklas. Svenskt Vatten har prognosticerat att VA-sektorns samlade investeringar fram till 2040 uppgår till över 320 miljarder kronor, en ökning med över 35 procent jämfört med dagens investeringstakt. Energisektorn är ytterligare en sektor som behöver investera stort i produktionsanläggningar och elnät för att möta en ökad elektrifiering av transporter och industri.Klicka på länken nedan för mer info

MISSA INGENTING!

Vill du få en personlig inbjudan till våra aktiviteter? Vi kommer ha öppet hus, prova på-dagar för våra utbildningar, Q&A, m.m.

Klicka på länken och fyll i formulären så återkommer vi till dig!

Här är länken