WildSweden

WildSweden

WildSweden är ett naturturismföretag som specialiserar på att guida i svensk natur med ett tydligt hållbarhetsperspektiv för både människa och natur. Samarbetet mellan Realgymnasiet och WildSweden handlar om att utbilda och inspirera eleverna inom Natur och Äventyr till det framtida yrkesbanan.

”Sverige som resmål har blivit allt mera populärt och turismindustrin ses idag som en av Sveriges viktigaste näringar. Turismbranschen är under ständig utveckling och behovet av utbildad och kompetent personal är stort.”

Simon Green Naturguide Wild Sweden