Skolfakta

Ambassadörer: Hos oss har alla elever möjlighet att ansöka om att bli ambassadör. Det är kommunikatören på skolan och rektor som ansvarar för denna grupp. De som blir utvalda blir skolans ansikte utåt och innebär att du som ambassadör hjälper till att berätta mer om utbildningen, träffa nya elever, synas på film/foto i sociala medier och är delaktig på uppsökande verksamhet för att nå de som är intresserade av att plugga på Realgymnasiet. Valperioden för ambassaödrerna sker under maj månad varje år och alla som söker måste lämna in ett personligt brev.

Elevråd: Vill du påverka din skola och utbildning? Då kan du göra det på flera olika sätt, till exempel skapa egna grupper på skolan eller vara med i skolans elevråd.

Allergier
: På grund av allergier bland elever och personal är det förbjudet med alla sorters nötter på skolan. Hit räknas även jordnötter.

Busskort och resor: Realgymnasiet följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till APL-plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan. 

Datorer: På skolan har du som elev tillgång till en bärbar dator.

Studie-och yrkesvägledare: Vår centrala studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna om du har något du undrar över, oavsett var i landet du bor. Fråga henne om allt som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier och arbetsmarknaden. Här hittar du hennes kontaktuppgifter.

Elevhälsa: Elevhälsoteamet jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som vikten av sömn, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig. Vi har skolsköterska och kurator på skolan. Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog, samt specialpedagogisk kompetens. De ingår tillsammans med mentor och rektor i skolans elevhälsoteam.

Skollunch: På vår skola får eleverna ett matkort som är laddat med pengar, kortet är anslutet till 13 olika restauranger som ligger nära skolan. När eleverna är ute på APL (praktik), är iväg på studiebesök, studieresor eller andra spännande aktiviteter och behöver ordna mat på egen hand så finns såklart matersättning till förfogande. 

Frånvaro och sjukanmälan:  Från och med nu sker sker frånvaro- och sjukanmälan via vår lärplattform Canvas länk finns på Idag-sidan. Är du vårdnadshavare gör så här: Du loggar in genom att gå till din webbläsare på telefonen/datorn och skriver http://login.realgymnasiet.se/  Du loggar in med personnummer och BankID. (spara gärna länken för att slippa gå in här.) Så här ser knappen för frånvaroanmälan ut när du är inne i Canvas på Idagsidan. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Klicka på filen nedan.

Ladda ner

Ladda ner