Så fungerar det med högskolebehörighet

För att du ska kunna söka vidare till högskola och universitet erbjuder vi på Realgymnasiet alla elever möjligheten att läsa grundläggande högskolebehörighet inom ordinarie 2 500 poäng. Vi har också byggt ihop ett par olika behörighetspaket som du kan läsa om du vill uppnå en särskild behörighet.

Behörighetsspår

Om du läser yrkesprogram och vill läsa vidare på universitet eller högskola kan du, genom ditt individuella val, läsa kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet. Du läser då engelska 6 och svenska 2/svenska som andraspråk 2 under årskurs 2 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 under årskurs 3. Läser du ett högskoleförberedande program ingår redan den behörigheten. Totalt läser du 2 500 poäng.

Yrkesspår

Läser du ett yrkesprogram kan du ta en yrkes- examen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. Yrkesspåret är för dig som vill bli extra skicklig inom yrket,  då läser du fler yrkeskurser inom program- fördjupningen. Totalt läser du 2 500 poäng.

Särskild behörighet genom våra behörighetspaket

Vill du utöka din behörighet kan du ansöka om att läsa något av våra behörighetspaket. På gymnasiet godkänns utökningar av rektor. För att få läsa utökat program krävs att du klarar dina ordinarie kurser inom 2 500 p.

Kurser inom paketet

 • Matematik 2a 
 • Matematik 3c

Läser du mattepaketet så blir du bland annat behörig till ett naturvetenskapligt basår. Ett naturvetenskapligt basår ger dig fullständig naturvetenskaplig behörighet och då kan du söka till Veterinärprogrammet, Läkarprogrammet och andra program som kräver naturvetenskaplig behörighet. Paketet erbjuds på alla orter

För dig som vill

 • Bli hippolog 
 • Bli djurskötare 
 • Bli trädgårdsingenjör - odling
 • Läsa naturvetenskapligt basår 

..eller något helt annat! Paketet ger många möjligheter! 

Du kan välja att läsa hela eller delar av paketet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i detta paket.

Kurser inom paketet

 • Samhällskunskap 1a2
 • Historia 1a2

Läser du det samhällsvetenskapliga paketet så blir du behörig till  vidare studier inom samhällsvetenskap och sociologi. Det blir ett utökat program på 2 600 p. Det samhällsvetenskapliga paketet erbjuds på alla orter!

För dig som vill bli

 • Jurist  
 • Djurskötare  
 • Polis  
 • Sjuksköterska  
 • Lärare

..eller något helt annat! Paketet ger många möjligheter!

Du kan välja att läsa hela eller delar av paketet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i detta paket.

Kurser inom paketet

 • Kemi 1, 2
 • Fysik 1b1, 1b2, 2
 • Matematik 2a, 3c, 4

Läser du det naturvetenskapliga paketet så blir du behörig till vidare studier och jobb inom det naturvetenskapliga området. Du har möjlighet att läsa kurser på upp till 2 850 p. Det naturvetenskapliga paketet erbjuds inom Naturbruksprogrammet på följande orter: Eskilstuna, Karlstad, Malmö, Stockholm och Örebro. De praktiska erfarenheter du som naturbrukselev får av att sköta, vårda och hantera djur i kombination med de teoretiska kunskaper som det här behörighetspaketet ger gör dig väl förberedd för exempelvis veterinärstudier.

För dig som vill bli

 • Veterinär  
 • Jägmästare  
 • Ingenjör  
 • Landskapsarkitekt

..eller något helt annat! Paketet ger många möjligheter!

Du kan välja att läsa hela eller delar av paketet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i detta paket.

Mitt mål är att plugga till veterinär, nu får jag praktiska kunskaper och jag kan söka till universitetet direkt efter gymnasiet.

Frida, åk 3 Naturvetenskapligt behörighetsprogram