Högskolebehörighet - så fungerar det

Från och med höstterminen 2023 gäller nya bestämmelser som gör det lättare för elever på våra yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan.  

De nya bestämmelserna kommer att börja gälla för elever som påbörjar sin utbildning höstterminen 2023 och innebär att du som elev inte behöver välja till kurser som ger dig denna behörighet. Du kan också välja att läsa den grundläggande högskolebehörigheten inom det individuella valet och programfördjupningen, då läser du in den inom 2500 poäng, i stället för 2800 poäng.  

Du kan välja bort de kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet om du inte ser den som relevant för dig. Då får du en yrkesexamen, där kraven även fortsatt är 2500 poäng för samtliga program.  

Här kan du ladda ner poängplaner för våra utbildningar

Har du fler frågor?

Kontakta vår kommunikatör 

Madicken Folke

Mobilnr: 070 840 25 60
Mail: Madicken.Folke@realgymnasiet.se