Skolfakta

Blanketter & dokument: ledighetsansökan, elevhandbok och andra viktiga dokument hittar du här.

Frånvaro- & sjukanmälan: all frånvaroanmälan sker via vår lärplattform Canvas av vårdnadshavare eller myndig elev. Du hittar till vår lärplattform på två sätt: 1) ladda ner vår app, Lärande skola via Apple Store eller Google Play. När du har loggat in med Bank-ID, så kommer du att se en knapp för frånvaroanmälan på Idagsidan. 2) Öppna en webbläsare på din dator eller telefon och logga in på http://login.realgymnasiet.se/ med personnummer och bank-ID. Längst ner på sidan ser du hur knappen för frånvaroanmälan ser ut när du är inne i Canvas på Idagsidan. 

Busskort och resor: Realgymnasiet följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till APL-plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan. Mer information om busskort finns på kommunens hemsida.

Samarbetspartners: alla våra utbildningar grundar sig i verkligheten. Det innebär att våra utbildningar genomförs i nära samarbete med branschen. På så sätt kan du som elev vara säker på att du får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som du också får värdefulla kontakter för framtiden. Du som läser Hästhållning med programfördjupning Ridning har dina profildagar på Luleå ridklubb. Du som läser Hästhållning och har valt programfördjupningen Trav har din undervisning på Travskolan Bodentravet. Om du läser någon av programfördjupningarna inom Djurvård - Hund eller Sällskapsdjur & Djursjukvård - har du dina profildagar i skolans hundavdelning och våra djurrum. Alla våra samarbetspartners hittar du här!

Skollunch: när du går på Realgymnasiet äter du din skollunch på J&J Restaurang, veckans meny hittar du här. På J&J serveras varje dag flera olika rätter och du kan välja mellan vegetariskt, fisk, kött och soppa. Dessutom bakar Javier och hans gäng bröd till dig varje dag!

Allergi & specialkost: på grund av allergi är det förbjudet med alla sorters livsmedel och produkter som innehåller nötter, inkl. jordnötter, på skolan. Prata med din mentor om du är allergisk mot något eller har särskilda kostbehov.

Datorer: på skolan har du som elev tillgång till en bärbar dator. Det finns även en rad hjälpprogram installerade på din dator, t.ex. uppläsningsstöd - prata med din mentor om du vill veta mer.

Elevhälsa: skolans elevhälsoteam jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som rör vikten av sömn, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig. Vi har skolsköterska och skolkurator på skolan. De ingår tillsammans med mentor, biträdande rektor och rektor i skolans elevhälsoteam. Specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog ingår också i elevhälsoteamet. 

Elevråd: vill du påverka din skola och utbildning och samtidigt lära dig mer om skoldemokrati och få värdefulla erfarenheter av föreningsarbete? Då kan du göra det genom vara med i skolans elevråd.

SYV: om du har frågor som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier, arbetsmarknaden eller någonting annat kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Mona Kero. Vi har också en central studie- och yrkesvägledare som du kan kontakta, oavsett var i landet du bor, och dessutom även digital studie- och yrkesvägledning på YouTube. Även mentorerna kan svara på en hel del av dina funderingar!

Skolbibliotek: skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan och kan utöver att bidra till goda skolresultat, även verka för kultur, litteratur och bildning i större bemärkelse. Vårt skolbibliotek är hjärtat i skolan, en lättillgänglig, trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för trivsel och möten mellan elever.

Klagomålshantering: har du synpunkter, förslag eller klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver? Läs mer om hur du lämnar klagomål här.

Har du frågor om någonting? Kontakta vår kommunikatör Lina eller vår mentor/studie- och yrkesvägledare Mona!

Lina Hammar, kommunikatör

Mona Kero, mentor/studie- och yrkesvägledare