Vi som jobbar här

Pernilla Möller

Biträdande rektor & SYV

Michael Hanfler

Skolläkare

Elisabeth Svensson

Specialpedagog

Melis Celasin

Skolkurator

Charlotte Trossle

Skolsköterska

Karoline Zether

Administratör & Kommunikatör 

Frida Eriksson

Lärare

Jenny Nilsson

Lärare (föräldrarledig)

Anette Gällnäs

Lärare

Sara Axelsson

Lärare

Alexander Nordlund

Lärare

Cassandra Wandegren

Lärare (föräldraledig)

Kjell Wahlström

Lärare 

Hanna Bertolani

Skolpsykolog

Ida Lång

Elevresurs

Andreas Bruhn

Lärare

Göran Larsson

Lärare

Mette Bryngemark

Elevresurs

Christel Hermansson

Lärare

Malin Lindvall

Lärare