Klagomål och synpunkter

Har du synpunkter, förslag eller klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver?

I så fall ska du göra så här:

  1. Prata med den det berör; lärare, mentor eller rektor på skolan. Det ger ofta möjlighet till direkta svar, förklaringar och lösningar.
  2. Om du upplever att du inte får gehör för det du tar upp på skolan kan du kontakta skolans huvudman, Lärande i Sverige AB, via webbformuläret längst ned på denna sida.
  3. Om du fortfarande upplever att du inte får gehör för det du tar upp med huvudmannen kan du kontakta Skolinspektionen.


Vad händer sen?

Dina synpunkter skickas via webbformuläret till ansvarig utredare hos huvudmannen som tar ärendet vidare till berörd rektor. Det är skolans rektor som generellt är den som har ansvar för att rätta till eventuella brister. Utredningen dokumenteras och ansvarig utredare säkerställer att någon med god kännedom i ärendet återkopplar till dig. Dina synpunkter och möjligheten att vidta förbättrande åtgärder är en viktig del av Realgymnasiets systematiska kvalitetsarbete.

För att vi ska kunna återkoppla till dig är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-postadress) i formuläret. Du samtycker i och med det till att Realgymnasiet registrerar och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i dina kontaktuppgifter i webbformuläret eller så skickar du ditt klagomål med vanlig postgång. Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att ge dig någon återkoppling.

Formulär för kontakt med huvudman för Realgymnasiet