Vi som jobbar här

Marielle Ejdfalk

Administratör

Jennie Zakrisson

Biträdande rektor

Ida Roos

Kommunikatör & Lärare, Nordic Choice Hotels

Filip Johlin

Mentor och elevresurs, Teknikprogrammet

Anette Johansson

Lärare, Naturbruksprogrammet

Robert Frick

Lärare, Teknikprogrammet

Ulrika Karlsson

Lärare, Teknikprogrammet

Jörgen Nordström

Lärare, IT-programmet

Adnan Zanhar

Lärare, Teknikprogrammet

Julia Andréasson

Lärare Naturbruksprogrammet

Gona Vilsker

Lärare, Naturbruksprogrammet

Elin Evaldsson

Elevresurs

Mikael Tegler

Idrottslärare

Maria Olani

Specialpedagog och mentor

Eva-Lena Andersson

Elevresurs 

David Sand

Mentor IT-programmet (El- och Energiprogrammet), Hotell och Turismprogrammet (Nordic Choice Hotels)

Moa Rahim

Lärare, Teknikprogrammet

Adam Kundurakis

Lärare, Naturbruksprogrammet

Helen Lindquist

Lärare, Nordic Choice Hotels

Karl Södrén

Lärare, Teknikprogrammet

Jeanette Bolin

Lärare

Yasin Hassan

Elevresurs

Johan Tyni Bogdanoff

Elevresurs

Therese Thor

Mentor och APL-ansvarig, Naturbruksprogrammet

Anders Lundstedt

Lärare, IT-programmet

Ann-Sofie Sundman

Lärare, Naturbruksprogrammet

Per Erik Dufwenberg

Lärare, IT-programmet

Annika Engström

Lärare, IT-programmet