Visselblåsarfunktion

Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visselblåsarfunktion.

Det är ett tryggt och säkert system där du kan rapportera misstänkta oegentligheter på ett enkelt och anonymt sätt. Det sköts av extern part, företaget Interaktiv Säkerhet. Visselblåsaren förblir anonym under processen, om inget annat anges under anmälan.