Läsårstider 2022

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022 börjar tisdag 11 januari och slutar fredag 10 juni.
Studentavslutningen är fredag 3 juni. Utspring sker kl.12, anhöriga kan komma från ca 11:30. Utspringet kommer ske på framsidan, alltså genom huvudingången.

Lovdagar (utöver helger och röda dagar)

Sportlov: 21-25 februari (vecka 8)
Övrig lovdag: 25 mars
Påsklov: 11-14 april (vecka 15)
Övrig lovdag: 27 maj (dagen efter Kristi himmelsfärd)

Höstterminen 2022

Höstterminen 2022 börjar tisdag 16 augusti och slutar onsdag 21 december. 

Lovdagar (utöver helger och röda dagar) 

Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
Övrig lovdag: 30 september