Om oss

Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största fristående huvudmännen i Sverige. Lärande i Sverige AB:s mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas under skoltiden – och i framtiden. Huvudägare är Jan Vikström, en man med många tankar om skola och utbildning.

Våra barn och ungdomar lever i en värld där utvecklingen i samhället går snabbare än någonsin. Yrken utvecklas på ett sätt vi inte alltid kan förutse och många gånger finns det ett glapp mellan skola och näringsliv. Det är viktigt att skolan anpassas efter dagens verklighet och vad vi kan se framåt

Vår mission

”Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden.”

Därför vill vi vara med och skapa framtidens skola. Våra utbildningar bygger på verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher där vi samarbetar med de bästa inom varje bransch. Vi vill att medarbetare och elever skapar framtidens skola tillsammans och Realgymnasiet ska vara ett föredöme inom svensk skola, säger Jan.

Vi gör allt för att våra elever ska trivas, må bra och utvecklas. På så sätt får vi trygga och självsäkra elever som behärskar de förmågor som behövs för att forma sin egen framtid.

Lärande i Sverige AB ägs av två privatpersoner som är verksamma i företaget. Vi växer med egna medel och i enighet med vårt ägardirektiv återinvesteras företagets vinst i verksamheten. Detta har medfört att vi fått många utmärkelser för vår goda ekonomi och hållbara tillväxt, samt mycket goda resultat vid Skolinspektionens granskningar av vår verksamhet.


2021

Skolorna i Borlänge, Karlstad och Växjö startar.

2020

Skolorna i Halmstad och Örebro startar.

2019

Skolan i Trollhättan startar.

2018

Den nya utbildningen Nordic Choice Hotels startar.

2017

Den nya utbildningen ProMeister Fordon startar.

2015

Skolan i Helsingborg startar.

2013

Vi förvärvar JB Lund och JB Gävle.

2011

Skolorna i Lund och Sundsvall startar.

2010

Ytterligare två skolor startar, i Jönköping och Västerås. Utbildningarna Djurvård, Hund och Stylist startar på flera orter.

2009

Två nya Realgymnasier startar, i Malmö och Stockholm. En ny utbildning inom Äventyrsturism tar form.

2008

Till hösten sprids Hästgymnasiet till ytterligare fem orter (Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg och Linköping) och gymnasieskolorna byter namn – till Realgymnasiet.

2007

En helt ny utbildning inom Hästhållning växer fram, den kallas Hästgymnasiet och startar på tre orter: Norrköping, Nyköping och Uppsala.

2005

ITGymnasiet får en systerskola i Linköping.

2003

ITGymnasiet startar i Norrköping.

1999

Företaget Lärande startas i Norrköping. De första åren arbetar man med vuxenutbildningar inom IT, på uppdrag av Norrköpings kommun inom Kunskapslyftet.

Om Lärandegruppen i Sverige AB 


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping är en av Sveriges största friskolekoncerner. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande förskolor och grundskolor AB som driver Magnetica, The Learning Lab som driver Skapaskolan samt Lärande Partner i Östergötland. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare och driver totalt 31 skolor varav tre förskolor, åtta grundskolor och 20 gymnasieskolor.


Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Vi återinvesterar vinster i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.