Vi som jobbar här

Theresé Forenius

Biträdande rektor

Ann-Charlotte Holmquist

Administratör

Paul Wilskier

Elevrekrytering & Mentor NB

Mia Asmussen

Mentor HV & Mentor NB

Anki Palerby Hjelmqwist

Mentor NB

Helena Ericsson

Mentor NB & Specialpedagog

Petra Törnros

Specialpedagog

Eva Gregefalk

Skolsköterska

Daniela Holmquist

Lärare

(Föräldraledig maj- 23 samt lå 23-24)

Elisabeth Pind

Lärare

(Ledig lå 22-23)

Nathalie Karppinen Poom

Lärare

Sandra Wikström

Lärare

(Föräldraledig vt- 23 samt lå 23-24)

Tina Norling

Elevassistent