Vi som jobbar här

Kontakta oss

E-post: karlstad@realgymnasiet.se
Telefon: 010-139 88 81

Sari Jumell

Biträdande rektor och SYV

Anita Axelsson

Kommunikatör, Lärare

Anna Eriksson

Mentor, lärare

Julia Angbrant

Mentor
Föräldraledig

Anders Brusgård

Specialpedagog,
Lärare

Sandra Fjällborg

Lärare

Johan Arvidsson

Lärare

Louise Orndal Fröding

Lärare

Nina Skäre

Skolkurator

Susanne Broberg

Skolsköterska