Skolfakta

Skolfakta

 

Skollunch: När du går på Realgymnasiet äter du din skollunch på en lokal restaurang. Tre dagar i veckan serveras dagens lunch och de resterande  dagarna får du välja vad du vill från menyn. 

Busskort och resor: Realgymnasiet följer samma regler för busskort som gäller i kommunen. De resor som sker under exempelvis skoltid, till APL-plats eller andra ställen där du genomför din utbildning bekostas av skolan.

Skoldator: På skolan har du som elev tillgång till en bärbar dator som du ansvarar för.

Digitala plattformar: Canvas är den skolplattform där du hittar information och material om dina kurser samt lämnar in majoriteten av dina arbeten. Lärande-appen används för frånvaroanmälan. Olika hjälpmedel finns installerade om du behöver extra stöd med exempelvis uppläsning av text. 

Elevhälsa: Elevhälsoteamet jobbar förebyggande för att alla elever på skolan ska må bra. Teamet lyfter bland annat frågor som vikten av sömn, mental hälsa, droger, kost och motion för att du ska ha en bra hälsa och förutsättningarna att klara av skolarbetet. Ibland behöver man lite extra stöd och hjälp och då finns flera olika personer på skolan som kan stötta dig.

Vi har specialpedagog, skolsköterska och kurator på skolan. Vi har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. De ingår tillsammans med mentor och rektor i skolans elevhälsoteam. Kontaktuppgifter till elevhälsan finner du under ”Kontakta oss”.

Elevråd: Vill du påverka din skola och utbildning? Då kan du göra det på flera olika sätt, till exempel skapa egna grupper på skolan eller vara med i skolans elevråd.

SYV: Vår studie- och yrkesvägledare Anna Lindgren hjälper dig gärna om du har något du undrar över, oavsett var i landet du bor. Fråga henne om allt som rör gymnasievalet, våra utbildningar, behörigheter till vidare studier och arbetsmarknaden. 

anna.lindgren@realgymnasiet.se 

Kläder: På realgymnasiet får du kläder att använda när du utövar din profil inriktning. Är du i stallet får du ridkläder och ridskor och rör du dig bland olika sorters djur får du funktions kläder och skor. 

Mentor: För att alla elever ska ha bra förutsättningar att lyckas under sin utbildning hos oss, finns en mentor kopplad till varje klass. Mentorn håller individuella samtal samt undervisar klassen i bland annat hur du möter, arbetar och fungerar socialt på din APL- plats.

 

Läsårets plan mot kränkandebehandling samt aktiva åtgärder mot diskriminering

Skolans ordningsregler

Elevhälsoplan

Undersökning utförd på föräldramöte (svar från vårdnadshavare gällande upplevd trivsel och stöd i skolarbetet på Realgymnasiet Skövde)