Plugga lärling - så funkar det

För dig som vill fördjupa dig extra inom ditt intresse finns möjlighet att läsa utbildningen som Lärling. Skillnaden är att du läser halva utbildningen ute på en arbetsplats. Du kan välja att läsa som Lärling på alla yrkesförberedande utbildningar förutom ProMeister Fordon, Nordic Choice Hotels och Great Security Säkerhetstekniker som redan är en lärlingsutbildning.

"Som vanligt"

 • Minst 15 veckors APL.
 • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
 • Inklusive grundläggande högskolebehörighet.
 • Läs utöver: särskild högskolebehörighet, till exempel naturvetenskaplig.

Som lärling

 • Minst hälften av studietiden som APL.
 • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
 • Inklusive grundläggande högskolebehörighet.
 • Läs utöver: särskild högskolebehörighet, dock ej naturvetenskaplig.


Varför lärling?

 • Som lärling har man ännu mer arbetsplatsförlagt lärande (APL) än klasskamraterna – minst halva studietiden genomförs på en arbetsplats, från och med det läsår lärlingsfördjupningen påbörjats.
 • Att studera som lärling ger alltså ännu mer arbetslivserfarenhet och större möjligheter att få kunskaper inom yrkesområdet från en handledare, direkt på en arbetsplats.
 • Det går att välja att läsa som lärling på samtliga yrkesprogram på Realgymnasiet. Man kan börja som lärling under andra eller tredje läsåret.
 • En lärling får samma grundläggande yrkesutbildning som klasskamrater som inte valt att plugga som lärling.


Så här blir du lärling

Prata med mentor eller rektor på din skola för att bestämma vilket år du ska börja läsa lärling, år 2 eller 3. Vi tecknar sedan ett lärlingsavtal mellan dig, skolan och arbetsplatsen och du får instruktioner för hur dina studier läggs upp.

Vill du läsa utbildningarna Nordic Choice Hotels eller ProMeister Fordon läser du alltid hela utbildningen som lärling, då börjar du som lärling redan i årskurs 1.


Extra ersättning

Lärlingselever kan söka extra lärlingsersättning på 1000 kronor i månaden hos CSN. Du hittar blanketten här.

Ersättningen gäller under perioden eleven studerar som lärling och har ett utbildningskontrakt. Kontraktet ska bifogas vid ansökan om lärlingsersättning. Eleven kan få ersättning till och med vårterminen eleven fyller 20 år.