Specialiseringar

Du erbjuds flera möjligheter att specialisera dig utifrån ditt intresse.

Årskurs 1 ger samtliga elever en bred introduktion till hästbranschen och dess olika yrkesområden samt möjligheter till vidare studier. I årskurs 3 erbjuds samtliga elever att genomföra Svenska Ridsportförbundets kurs Ridsportens Basutbildning, där steg 1 sker på skoltid tillsammans med den lokala hästläraren och steg 2 på elevens fritid, skolan bekostar dock hela kursavgiften. 


I slutet av årskurs 1 gör du ett val, av en så kallad specialisering, som du läser i årskurs 2 och 3. Alla elever, oavsett val av specialisering, läser samma kurser under utbildningens gång. Specialiseringen sker genom ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, vidare genom varje specialiserings unika innehåll samt genom eventuell lärlingsutbildning. Oavsett ditt val är målsättningen att utbildningen avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare, vilket ingår i samtliga specialiseringar och bekostas av skolan.

Du kan välja någon av dessa specialiseringar

Ny specialisering!

Islandshäst, unikt för Sundbyberg!

Nu erbjuder vi specialisering mot Islandshäst.  

Specialiseringen erbjuds från hösten 2025 och endast på Realgymnasiet i Sundbyberg. Kurserna leds av Sara Kilsgård, som själv tävlat på elitnivå med islandshäst sedan 2006 och arbetat som ridlärare inom Islandshäst i 15 år. Du får under din utbildning bland annat möjlighet till att avlägga Yrkesprov för Hästskötare mot Islandshäst för att vara väl rustad inför en framtid i islandshästbranschen.

Du läser samma kurser som eleverna som går Hästhållning mot traditionell Ridning men specialiserar dig inom Islandshäst. Vi samarbetar med Örnäs Islandshästar, ett av Stockholms största islandsstall.

Vid denna stadsnära anläggning får du de bästa förutsättningarna att utvecklas i din ridning och i dina kunskaper. På anläggningen bedrivs både ridskola, privat träningsverksamhet och från våren 2024 även seminstation. Örnäs har också en godkänd tävlingsbana och arrangerar tävlingar regelbundet.

  1. I årskurs 1 får du ridningens grunder, med sits- och inverkansridning, islandshästens gångarter, ridvägar och markarbete. Du besöker riksanläggningen Strömsholm, där Hippologprogrammet med inriktning ridning finns. Som elev har du förmånen att delta vid ett av Sveriges största hästsportevent Sweden International Horse Show där du bland annat får titta på islandshästtävlingen.
  2. I årskurs 2 ligger fokus på töltridning, markarbete, hoppning och hästens träningslära. Här erbjuds du diplomeringen ”Takt och gångarter” som är ett förkunskapskrav för ridledarutbildningen ( Svenska Islandshästförbundet). Tillsammans med din klass besöker du ett stuteri för att få inblick i hur avelsarbete fungerar.
  3. I årskurs 3 fokuserar utbildningen på gångartsridning, tävlingsridning och ovalbaneridning. Du får möjlighet att göra diplomeringarna tappskokompetens  (och ridledarutbildningen). Under vårterminen erbjuds du att göra yrkesprovet diplomerad hästskötare ”Hästskötarexamen” (Svenska Islandshästförbundet).


Realgymnasiet i Sundbyberg

Specialiseringen Ledarskap & ridkonst inriktar sig på att ge dig en bred inblick i hästbranschen och dess olika yrkesområden, exempelvis på ridskola som ridlärare eller verksamhetschef, inom hästrehabilitering, som hovslagare eller beridare. Inom specialiseringen får du fördjupa dig inom ridkonst och klassisk ridning, bland annat genom regelbunden träning i dressyr och hoppning för kvalificerade tränare och ridlärare. Samtidigt är ledarskap, entreprenörskap och hippologi naturliga inslag i undervisningen där du bland mycket annat får träffa flera av hästnäringens profiler inom olika områden. 


Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, kan variera efter dina egna önskemål och tankar om framtiden. Du ges möjlighet att prova olika yrkesområden vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter i branschen.


Väljer du denna specialisering erbjuds du också att gå Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs, vilket är ett bra första steg för att vidareutbilda sig till ridlärare eller tränare. Du kan också arbeta som ungdomsledare på exempelvis ridskola. Denna utbildning sker i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. I åk 3 erbjuds du dessutom diplomeringen Ridsportens Basutbildning, denna utbildning sker också i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

Specialiseringen Ridsport ger dig möjlighet att fördjupa dig inom just den tävlingsdisciplin du är intresserad av, oavsett om det är som hästskötare eller som tävlingsryttare. Regelbunden träning för kvalificerade tränare och ridlärare ingår i dressyr och hoppning, men du som till största del satsar inom en annan gren som exempelvis fälttävlan, reining, islandshäst eller working equitation kan efter skolans godkännande byta ut hopp- eller dressyrträning mot träning inom den egna disciplinen där skolan bekostar din träning. Specialiseringen fokuserar på vad det innebär att tävla, alltifrån regler, framgångsfaktorer, målsättning, utvärdering, mental träning, träningsfysiologi för häst och människa till etik i samband med träning och tävling med hästar. Du inspireras dessutom genom möten med flera av ridsportens profiler inom olika tävlingsdiscipliner.    
 

Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, är inriktat mot just din gren vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter inom sporten.
 

Drömmer du om en framtida ridlärar- eller tränarkarriär är det ett bra första steg att gå Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs, som vi erbjuder inom denna specialisering. Denna utbildning sker i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Vi erbjuder dessutom Grönt kort, vilket är ett krav för att få tävla på tävlingar med högre status än klubbtävling. I åk 3 erbjuds du dessutom diplomeringen Ridsportens Basutbildning, denna utbildning sker också i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

Specialiseringen Unghäst & avel ger dig grundläggande kunskaper i den unga hästens utveckling, hantering av unga hästar, inridning och unghästutbildning, unghästtest och championat samt hästens avel och fortplantning. Specialiseringen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom unghästutbildning genom regelbunden undervisning och praktisk träning tillsammans med en erfaren unghästutbildare. Du utvecklas inom konsten att visa häst vid hand och assistera vid löshoppning, samtidigt som du fördjupar dig inom hästens exteriör, gångarter och hoppteknik och sambandet mellan dessa. Du får också en inblick i vad det innebär att arbeta med avelsverksamhet på exempelvis ett stuteri eller en seminstation. 


Ditt arbetsplatsförlagda lärande, veckovis såväl som i block, är inriktat mot just unghästutbildning eller avelsarbete vilket ger dig viktiga erfarenheter samt möjlighet att bygga ett nätverk med egna kontakter.
 

Detta är en specialisering för dig som drömmer om att arbeta som hästskötare med yngre hästar eller efter vidare studier tänker dig en framtid som unghästutbildare, alternativt med avelsarbete på stuteri eller seminstation, varför inte som egen företagare och uppfödare? I åk 3 erbjuds du diplomeringen Ridsportens Basutbildning, denna utbildning sker i Svenska Ridsportförbundets regi och på din fritid, men bekostas av Realgymnasiet. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Din utbildning avslutas med yrkesprov för att bli diplomerad Hästskötare.

I samarbete med Svensk Galopp blir du redo för en karriär inom galoppsporten.

Realgymnasiet i Malmö är den enda skolan som erbjuder denna inriktning inom hästsport.

Du får under din utbildning möjlighet till att avlägga Yrkesprov för Hästskötare inom Svenska Ridsportförbundet och samtidigt komplettera detta med certifieringar inom galoppsporten. Som elev hos oss kan du bli både tränare och jockey under utbildningens gång. Du läser samma kurser som eleverna som går Hästhållning mot traditionell Ridning men specialiserar dina kurser mot galopp.

I årskurs 1 innebär det att du får en grundkurs i galopp som ger dig möjlighet att bli tränare under årskurs 3. Kursen heter Förberedande grundkurs för kommande licensutbildningar.

I årskurs 2 får du möjlighet att ta en ryttarlicenskurs som ger dig möjlighet att bli amatörryttare eller lärlingsjockey. Kursen heter Bli amatörryttare eller lärling. I årskurs 3 går du en tränarkurs som ger dig möjlighet att plocka ut en amatörtränarlicens. Kursen heter Amatörtränare.

Galopp är sporten för dig som älskar fart!  Man behöver inte vara jockey för att jobba med galopp. Man kan även vara tränare på amatör- eller professionell nivå eller jobba som arbetsryttare i stall.

Internationellt sett är galopp en av de största sporterna som finns. I Sverige är den ganska liten jämförelsevis, men med hela världen som arbetsplats kan ett galoppjobb vara ditt livs äventyr. Komplettera detta med ett gångbart yrkesdiplom som Hästskötare i Sverige och utomlands samt högskolebehörigheten så öppnas alla dina framtida dörrar. Förutom detta så erbjuder vi dig möjligheter till utlandspraktik.