David Eriksson , Naturturism

Intresset för naturen lockade David till Naturturism

Intresset för naturen och möjligheten att plugga vidare efter gymnasiet gjorde att David Eriksson sökte sig till Naturturism på Realgymnasiet. Idag består hans arbetsdagar av såväl forsränning som skidåkning och han är mycket nöjd med sitt gymnasieval!

Intresset för naturen lockade David till Naturturism

Vi hade en stark gemenskap i klassen eftersom vi var med om så mycket tillsammans. Det var speciellt att komma till en klass och träffa många likasinnade med samma intresse, både i klassen, utbildningar och på APL. Vi startade med olika förkunskaper vilket också gjorde oss starka tillsammans. Vi utvecklades i att ta ansvar och att kunna guida, instruera och prata inför folk. De kunskaperna har jag stor nytta av i mina roller idag.

David Eriksson

Efter gymnasiet gjorde David värnplikten, där han också upplevde att kunskaperna från utbildningen, med vana att vara aktiv och utomhus, var en fördel. Efter avslutad värnplikt väntade en vidareutbildning i Åre med fördjupning inom bland annat topptur och forsränning. Utbildningen krävde tidigare erfarenhet, vilket David hade i form av sin gymnasieutbildning.

Idag har David varierande roller, där han under sommaren arbetat med forsränning i Järvsö och nu blickar framåt mot en vintersäsong som skidpatrullör i Åre. I rollen deltar han i det viktiga arbetet med att säkerställa säkerheten på fjället, med allt ifrån skyltning och kontroller till att ta hand om skadade gäster i backarna, göra bedömningar och stabilisera skador. 

- Här får jag ofta möta personer i dramatiska situationer där min roll handlar om att ge trygghet och göra ett bra omhändertagande. Vårt jobb kan verkligen göra stor skillnad, och vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar tajt ihop, säger David.

David beskriver branschen idag som bred och med många olika typer av arbetsuppgifter där det är viktigt att vara flexibel, kunna lösa olika uppgifter och möta olika målgrupper. Han upplever att utbildningen inom naturturism bidragit med mångsidiga kunskaper, serviceanda och kontakter

Utbildningen ger en bred grund och kunskap inom ledarskap. I klassen fick vi möjlighet att rikta in oss på det vi var mest intresserade av, utvecklas inom det och knyta viktiga kontakter inom branschen. Jag fick utvecklas inom olika friluftsaktiviteter, ta hand om människor och att ge andra möjlighet att uppleva naturen.

David Eriksson

För David blev det lätt att lära och roligt att gå till skolan när utbildningen byggde på ett starkt intresse. Han betonar att möjligheten att kunna plugga vidare var viktig och en styrka med hans gymnasieval. Idag ser han att tidigare klasskamrater valt olika vägar i arbetslivet:

- Vissa jobbar inom andra yrken men har fortfarande en fot kvar inom branschen och jobbar vid sidan av med naturguidningar. De flesta jobbar med någon form av servicejobb där kundbemötandet är viktigt, som vi fick mycket erfarenhet av under gymnasiet. Jag ser också att många i branschen tar steget från att säsongsjobba till att använda sin erfarenhet att vara ute i fält och plugga till brandman, polis eller ambulansförare. Vanan att guida och leda människor gör möjligheterna många för framtiden.