Hästhållning på Realgymnasiet – en utbildning i nära samverkan med lokalt föreningsliv

10 juni 2024

För elever som läser hästhållning på Realgymnasiet väntar en bred utbildning, med stor tillgång till hästar och stall och med möjlighet till flera diplomeringar som alla är värdefulla för en framtid i hästbranschen. Vi samarbetar med ett 50-tal större rid- och travanläggningar över hela landet och har fler än 300 APL-platser där våra elever utbildas och får träna i stallmiljö, varje vecka.

Hästhållning på Realgymnasiet – en utbildning i nära samverkan med lokalt föreningsliv

Under utbildningen får eleven utveckla sina kunskaper kring hästhantering och stallskötsel och få en djupgående förståelse för hästens träning och hälsa. Detta för att eleven efter utbildningen kunna arbeta på ett säkert, serviceinriktat och professionellt sätt i olika hästverksamheter.

Genom profildagar och APL spenderar våra elever minst två hela dagar i veckan i stallet där de möter både hästar, kunder och kollegor. Beroende på ort, schema och årskurs finns i regel elever från någon av Realgymnasiernas tre årskurser på plats på hästanläggningarna varje vardag. Övrig tid säkerställer anläggningens personal att hästarna får en god skötsel, omvårdnad och motion under veckans alla dagar. Utbildningsmodellen skapar kvalitet och hållbarhet för både elever och hästar.

Vi samarbetar med lokala ridanläggningar där eleverna får en fantastisk inblick i hur branschen faktiskt ser ut. Att de har anställd personal för den del av stallskötseln som sker utanför elevernas schema gör att vi kan säkerställa både kvalitet i utbildningen och en god hästhållning.

Becky Evensen Rektor på Realgymnasiet i Örebro och med bakgrund som bland annat utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

Eleverna får genom sin tid i verkligheten, på nära håll får följa den utveckling som sker på anläggningarna vad gäller metoder, miljöer och effektiviseringar som ska skapa en god miljö för både människor och hästar. De får också träning i att möta både kunder och medarbetare. 

Samarbetet med Realgymnasiet är ett win, win koncept som jag ser det. Vi på ridanläggningen får möjligheten att vara med och bidra till branschens utveckling samt utbildning av våra kommande kollegor! Samtidigt som de får möjlighet att vara med i vardagen med hästarna i vårt arbete och på så sätt vara väl förberedda på hur arbetsdagarna kan se ut när de blir yrkesverksamma.

Lotta Hillbom Verksamhetschef Örebro fältridklubb

Realgymnasiet kan genom detta erbjuda en varierad utbildning, både vad gäller hästar, terräng, banor, ridhus och studiebesök. Eftersom eleverna spenderar en stor del av sin utbildning hos anläggningen skapar de både värdefulla nätverk och viktiga kunskaper inför framtiden. 

- Vi är stolta över vår utbildning, där vi tillsammans med branschen utbildar eleverna. Vår storlek och våra starka branschsamarbeten gör att vi har ett riktigt starkt nätverk, både mellan skolor och anläggningar och mellan våra cirka 50 hästlärare. Genom lärarträffar och utbildningsgenomgångar delar vi goda idéer och verktyg och vi arbetar ständigt för att skapa kvalitet och samsyn i utbildningen på alla våra skolor, säger Karin Sellergren, Programansvarig Hästhållning.