Skola och bransch i samarbete – en riktig framgångssaga!

4 maj 2020

Alla utbildningar på Realgymnasiet bygger på ett behov hos svenska tillväxtbranscher och tillsammans med samarbetspartners tror vi på en riktig framgångssaga! Enligt undersökningar kan vi se att närmare 87 % av våra elever är i sysselsättning i form av jobb eller studier sex månader efter studenten vilket är ungefär 30 % högre än rikets sysselsättningssiffra från gymnasieskolor.

Skola och bransch i samarbete – en riktig framgångssaga!

För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringsliv och skolan finns. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer och det är viktigt att vi som skola visar och inspirerar dem till ett arbetsliv inom våra utbildningar. 


Hösten 2020 startar vi upp i Halmstad och har redan etablerat oerhört bra samarbeten med lokala företagare att bedriva skolan i samarbete med. Lika viktigt för samverkan är det också för företagen, det kan handla om att säkra generationsväxlingen på företaget, öka intresset för branschen och få vara med att påverka utbildningsinnehållet.

Det känns fantastiskt bra att inleda ett samarbete med Realgymnasiet. De är kända i branschen och vi har en gemensam syn på hur man får till en utbildning av hög kvalitet.

Ulrika Andersson Utbildningsansvarig, Halmstad Travskola

I Halmstad kommer vi samarbeta med Falkenbergorterns Ryttarförening för utbildningen Häst då en del av undervisningen kommer vara förlagd ute på ridklubben. Dessutom har vi ett samarbete med Halmstad Travskola för vår utbildning Trav med liknande upplägg men år två och tre blir fördjupande inom travet. Ännu ett samarbete är etablerat med Kullabergsguiderna för vår Natur & äventyrsutbildning.  

Genom det här samarbetet kan vi vara med och bidra till att branschen utvecklas och får in nya stjärnor inom naturguidning på land och på havet med mera som är saker vi jobbar med varje dag. Vi ser verkligen fram emot hösten!

David Arborelius VD, Kullabergsguiderna

Samverkan stärker även kvalitén på skolan, vi kan lyssna in behoven hos företagen öka insikten om vad utbildningarna behöver leverera så våra elever kan bli anställningsbara efter studenten. Studier visar även att elever lär sig mer och bättre genom att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi kan se att engagemangen hos eleverna ökar och många elever påpekar att det praktiska arbetet var en bidragande faktor för deras ökade förståelse för kursernas innehåll.

Daniela Johansson Djurvårdslärare på Realgymnasiet i Göteborg