”Jag sökte mig till Realgymnasiet för att det är en liten skola där man kan skapa personlig kontakt"

18 december 2019

Northina Davidsson berättar att hon sökte till Realgymnasiet för att det är en bra skola där man skapar bra och mer personlig kontakt med lärare och personal.

 ”Jag sökte mig till Realgymnasiet för att det är en liten skola där man kan skapa personlig kontakt"

Hon menar att eleverna och lärarna har närmre kontakt på Realgymnasiet i jämförelse med stora skolor. Resultatet, tycker hon, blir att eleverna har bättre kommunikation och får mer stöd ”lärarna brinner verkligen för eleverna och mentorskapet ger också mycket stöd” säger hon. 

Angående mentorskapet tycker Northina att eleverna får en mycket närmre kontakt med skolan på detta sätt. Hon ser att mentorerna jobbar för eleverna individuellt och i klassen. Att mentorerna kan följa eleverna så noga gör att de får mer stöttning och bli mer motiverade, ”Jag känner att det alltid finns någon att tro på, det ger mig ett starkt stöd” säger hon. 

Northina hörde om Realgymnasiet av en väninna som gått stylistutbildningen i skolan och som rekommenderade skolan till henne och lyfte fram just mentorskapet. Northina valde Hotell- och turismprogrammet på Realgymnasiet Lund för att det är en trygg utbildning, eleverna får garanterat jobb i sex månader efter godkänd gymnasieexamen. Hon gillar också att det är en lärlingsutbildning och därmed spenderar halva tiden av utbildningen ute i branschen. ”Det är bra att prova på olika saker på vårt lärlingshotell Quality Hotel View” och att blanda lektionerna med den praktiska är väldigt positivt, tycker hon.