Vår speciallärare/specialpedagog Johanna berättar om sitt uppdrag hos oss.

8 mars 2023

Johanna har snart jobbat som lärare i 16 år. Under sina år har hon sett att elever som inte satsat på svenska, matte och engelska i grundskolan får det lite tufft på gymnasiet men vi stöttar, hjälper och är på tårna för att eleverna ska komma vidare och få en bra gymnasietid säger Johanna.

Vår speciallärare/specialpedagog Johanna berättar om sitt uppdrag hos oss.

Berätta kort om dig själv.

Jag är grundskolelärare i Sv/So i botten men har läst upp behörighet i Svenska till gymnasienivå och svenska som andraspråk. Jag har faktiskt bara 1 års erfarenhet av att jobba på grundskolan. 2015 blev jag legitimerad speciallärare. Jag har också läst en del kurser mot specialpedagog.

När jag inte är i skolan är jag helst uppe i fjällen med min familj och vänner både sommar, vinter, höst som vår. Mina vänner och familj brukar säga att jag är född i fel århundrade - jag gillar nämligen att sy, sticka, virka och annat pyssel som har med trådar att göra.

 

Vad gör man i rollen som speciallärare/ specialpedagog på Realgymnasiet?

Det är lite förvirrande och rörigt det här med speciallärare och specialpedagog. Enkelt förklarat så jobbar en speciallärare med elever och specialpedagogen med lärarna. I min roll idag på Realgymnasiet har jag båda dessa roller vilket jag tror är en stor fördel, det passar mig bra. Som speciallärare och specialpedagog på Realgymnasiet så jobbar jag mycket med att prata om strategier för att hjälpa elever. Det kan vara både enskilt med elever men också med lärare och mentorer. Självklart träffar jag också enskilda elever för att hjälpa just dem med att hitta lösningar för just deras behov. Det kan vara att använda olika typer av hjälpmedel eller hitta strategier för att till exempel kunna planera sina studier eller att plugga på ett rimligt sätt utan att stressa för mycket eller komma vidare eller andra olika svårigheter och hinder man som elev kan sitta med. Jag jobbar i nära samarbete med våra mentorer. För att på Realgymnasiet har mentorerna lite av en speciallärarroll, på det sättet att de också pratar mycket kring strategier med eleverna för att hjälpa dem. Det är jättebra för eleverna har redan en nära kontakt och relation med sin mentor och ibland kan det vara bättre än att jag, som en helt ny person, ska försöka kliva in och skapa relation och hjälpa vidare.

 

Hur brukar en vanlig vecka se ut för dig på skolan?

Ingen vecka ser likadan ut som den andra för mig. Jag har några grundbultar som är mina egna lektioner där jag själv har undervisning i kurserna Svenska 1 och Svenska 2. Dessa lektionspass ligger fast på mitt schema.  Som vår schemaläggare burkar säga så har jag “luftigt schema” och det är ett måste för att kunna få plats med det övriga som ingår i min tjänst dvs det specialpedagogiska. Som speciallärare och specialpedagog är jag en del i skolans Elevhälsoteam. Tillsammans med rektor, skolsköterska, kurator och Studie- och yrkesvägledare har jag ett ansvar för skolans övergripande elevhälsoarbete. Vi ses varje onsdag em från 13.00-15.00 och då träffar vi skolans olika team i form av biträdande rektorer och mentorer. Vårt arbete går ut på att försöka hjälpa elever som på olika sätt har utmaningar i sin skol- och studiesituation. När det handlar om pedagogiska behov ligger det på mitt bord att kartlägga tillsammans med berörd biträdande rektor, mentor och lärare vilka behoven är och hur vi kan hjälpa eleven på bästa sätt. Ibland kan det handla om hela grupper eller klasser. Vi tittar alltid på hur det ser ut på organisationsnivå, gruppnivå och för individen.

 Så min vecka innehåller alltid en variation av lektioner, möten med Elevhälsoteamet, möten och samtal med mentorer, lärare och elever – det är en vanlig vecka för mig. Stor variation!

 

Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa människor och se utveckling på olika sätt... både hos elever men också hos lärare, mentorer och faktiskt utvecklingen för och på hela skolan.

Vad ser du som den största utmaningen i ditt jobb?

Den största utmaningen är att visa att jag finns tillgänglig och att jag vill och kan försöka hjälpa. Det är svårt att nå alla. Jag har fantastisk hjälp av mina kollegor som är mentorer som har tät kontakt med sina elever och kan slussa dem vidare till mig. En annan utmaning är att finnas tillgänglig och ha tiden för alla som behöver. Ibland är det svårt att få till det. 

Johannas 3 tips inför gymnasievalet till elever som går i åk 9 

  • Det absolut viktigaste tipset är att du ska välja en utbildning på gymnasiet utifrån ditt intresse! Du ska ha 3 bra år - 3 bra år har större möjlighet att generera fina betyg och gör studierna på gymnasiet både roligare och därmed lättare.

 

  • Ett annat viktigt tips jag kan ge från min roll är att betyg i svenska, engelska och matematik behövs för att klara av gymnasiala studier på ett bra sätt. Dessa är alltså viktiga att satsa på redan i grundskolan.

 

  • Det jag ofta pratar med enskilda elever om är att gymnasiet handlar mycket om att ta ansvar – det tjatar vi om – men det viktigaste du kan ta ansvar för att fundera över hur du lär dig på bästa sätt, vilka förutsättningar och behov har du för att det ska fungera så bra det bara går för just dig?