Välkommen till Realgymnasiet i Göteborg!

Vad kan du läsa i Göteborg?

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Stor efterfrågan på arbetsmarknaden inom hotellbranschen

3 april 2023

"Efter pandemin ser vi ett stort kompetensbortfall inom besöksnäringen då det var många som valde att lämna. Här har vi ett stort gap där vi behöver anställa ny personal och det gäller alla positioner" - Thomas Pilström, VD, Quality Hotel The Weaver, Mölndal

Stor efterfrågan på arbetsmarknaden inom hotellbranschen

Hösten 2019 invigdes skolans hotellutbildning i samverkan med Nordic Choice Hotels för att motverka den personalbrist som finns inom besöksnäringen. Det är en treårig lärlingsutbildning där de elever som slutfört utbildningen är garanterade sex månaders anställning inom Nordic Choice Hotels. Utbildningen ger dessutom högskolebehörighet. 

Thomas Pilström ser utbildningen som en värdefull satsning för att få ut unga i branschen. Han poängterar vikten av att utbilda och utveckla den kommande generationen av anställda i hotellbranschen för att upprätthålla en hög standard och servicekvalitet. Pihlström betonar också de många karriärmöjligheterna som finns inom hotellbranschen, inklusive internationella möjligheter och utmanande positioner på olika nivåer. Han uppmuntrar eleverna att ta tillfället i akt och ta del av de möjligheter som samarbetet erbjuder, för att få en god grund att stå på i sin framtida karriär:

- Möjligheterna efter studenten är stora! Vi ser att vi har en kompetensbrist, och för de eleverna som går den här utbildningen och under sina tre år tar åt sig så mycket som möjligt, för dem finns alla möjligheter. Sen kanske man inte går ut gymnasiet och startar som chef, men det finns stora möjligheter att ganska snabbt avancera.  

Utbildningen består av en blandning av teori i skolmiljö och praktik ute på hotellen. I Göteborg är eleverna placerade på över 12 olika hotell, varav Quality Hotel The Weaver är det hotell där eleverna inleder sin utbildning.