Realgymnasiet satsar på skolhund för att bidra till ökad närvaro och trygghet i skolorna

11 december 2023

Elevers närvaro i skolan är avgörande för deras övergripande välmående och prestation. Att introducera sociala tjänstehundar som skolhundar blir en satsning i Lärande i Sveriges strävan efter att skapa en trygg och sammanhängande miljö för eleverna på Realgymnasiet. Skolhundarna kommer att spela en aktiv roll i att stötta elevernas närvaro och engagemang i skolarbetet, och kan även fungera som en resurs för schemabrytande aktiviteter och raster.

Realgymnasiet satsar på skolhund för att bidra till ökad närvaro och trygghet i skolorna

En insats för att skapa en trygg skolmiljö 

Varför skolhund? Initiativet kommer som svar på den ökade frånvaro som skolsverige rapporterat om de senaste åren, och som också identifierats som ett problem inom Realgymnasiet. Forskning och utvärderingar visar på positiva effekter av att integrera hundar i skolmiljön, däribland förbättrad närvaro, ökad måluppfyllelse, och främjande av en positiv inställning till inlärning. Hanna Casell, programansvarig för Hund och Djurpark berättar mer:  

— Vi har flera olika program inom Realgymnasiet, men naturbruk är det som förenar alla våra skolor och lockar flest elever. I och med att det finns ett naturligt intresse för djur hos både elever och personal, känns det extra intressant för oss med en sån här satsning.  

Djurens inverkan i sociala sammanhang inom skola och omsorg är ett växande forskningsområde och redan nu har forskningsresultat lett till att skolhundar och skolhundekipage blir ett allt vanligare begrepp inom grundskolan. Att göra en satsning inom gymnasieskola gör däremot Realgymnasiet unika i dagsläget.  

— Elevers upplevelse av trygghet och delaktighet vet vi är faktorer som gynnar skolnärvaro. Att få in skolhundekipage i vår verksamhet syftar alltså inte bara till att gynna elever med intresse för djur, forskningen visar att det skapar en gemenskap och stärker tryggheten helt oberoende av intresse. Djuren blir en stabil och pålitlig närvaro i skolmiljön, vilket kan underlätta både för elever och personal, menar Hanna.  

Djuren blir en stabil och pålitlig närvaro i skolmiljön, vilket kan underlätta både för elever och personal!

Aktuellt läge och nästa steg 

Realgymnasiet i Örebro har redan nu börjat arbeta med pedagoghunden Ester, som bland annat används för att stötta eleverna i att bli bättre på att prata inför folk. Läs mer om arbetet i Örebo här.  

Nästa steg blir att tre skolhundekipage, hund och förare från Realgymnasiet, utbildas av Svenska Terapihundskolan - en samarbetspartner sedan många år. Detta är en satsning på elevhälsa och närvaro som görs av Lärande centralt, och sedan får skolorna förvalta och implementera möjligheten på ett sätt som gynnar elevernas välbefinnande. Målet är att skapa en hållbar satsning över tid som kan överföras till flera enheter. 

Genom satsningen tar Lärande i Sverige och Realgymnasiet ett steg mot en mer inkluderande och trygg skolmiljö, med målet främja elevernas välmående och närvaro i skolan!