Realgymnasiet i världen

10 mars 2023

Med pandemin bakom sig har Realgymnasiet nu återupptagit stora delar av sitt internationella arbete där elever får berika sina tre år på gymnasiet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i andra länder. Resorna kan bland annat gå till Sydafrika och Irland. Vi har fått en pratstund med Fredrik Dahlberg från Travel & Learn som är en av Realgymnasiets samarbetspartners kring elevernas resor.

Realgymnasiet i världen

Hej Fredrik, på vilket sätt hjälper ni Realgymnasiet med resorna?
Vi samarbetar med resorna till Sydafrika och Irland. Till Sydafrika åker elever från Naturbruksprogrammet och vi har en helhetslösning för eleverna där vi ombesörjer hämtning på flygplatsen, boende och placering på lokal APL-plats. Vi har kontakt med de olika APL-platserna och stödjer skolorna med dialog och uppföljning rörande både resorna och genomförandet på plats. Eleverna kan till exempel ha APL-platser i reservat där de assisterar och bidrar till forskning om djurens levnadsvillkor och beteenden. Säkerhet och elevernas arbetsmiljö är viktiga frågor som Realgymnasiet alltid prioriterar, så det lägger vi stora resurser på att säkra tillsammans.

Till Irland åker elever från Naturbruksprogrammet där vi hjälper till med flygresor. På Hantverksprogrammet går resor till två platser i Dublin som vi provar ett samarbete med. Första resorna har nu inletts så det är elever där just nu. Där ingår traditionella arbetsuppgifter i salong och butik. Vi arrangerar boende i värdfamilj där eleverna får mat och husrum. Vi ordnar också med resor inom Irland och på helgerna genomförs utflykter för att de ska få umgås med varandra och se mer av Irland och dess kultur. Efter resorna ska vi utvärdera och ta beslut om de ska fortsätta erbjudas.

Vi har också etablerade kontakter med en partnerorganisation på varje plats som kan ta hand om frågor som kan uppstå så att eleverna ska känna sig säkra, trygga och väl omhändertagna.

Vad innebär de här resorna för unga människor?

Det väcks ofta intresse för att lära mer eller arbeta internationellt. Eleverna får minnen för livet och nya erfarenheter som ger en ökad självinsikt, självkänsla och större självförtroende. Ibland kan det kännas utmanande att resa hemifrån som ung men vi ser ofta att de bygger relationer och vänskapsband mellan både varandra och sina värdfamiljer som består lång tid framöver.

Vilka är de största lärdomarna?

Att träna och utveckla sin engelska är väl den första saken man tänker på. Men de får också lära sig mer om nya kulturer och miljöer under trygga former. Eleverna vittnar om att de lär sig mycket om sig själva och att de lär sig lära i internationell miljö.

Vilka är Travel & Learn?

Det är en organisation som består av mig, Fredrik Dahlberg och Ann-Louise Hortlander. Vi har 20 års erfarenhet var av ungdoms- och volontärsresor som vi delar med oss av liksom väl utbyggda, lokala kontaktnät och lång erfarenhet av de länder vi arbetar med. Vi jobbar nära Realgymnasiet för att skapa en trygg och lärorik resa som ger minnen för livet.

Travel & Learns hemsida