Bemötande av artikel i DN

10 juni 2022

I dagens DN finns en artikel om vårt naturbruksgymnasium i Trollhättan. Artikeln innehåller ett antal felaktigheter som vi är angelägna om att bemöta och dela med er då vi är mycket stolta över vår verksamhet.

Bemötande av artikel i DN

Bilden som DN ger av att Realgymnasiet får betalt för hästar som de inte har är helt felaktig! Det är väldigt svårt för Naturbruksskolor som ofta har enstaka ridlärare och få hästar att kunna täcka alla de krav som finns i en utbildning inom hästhållning. Den organisering och de avtal som Realgymnasiet upprättar ger en helt annan mångfald av kompetenser och en helt annan bredd på hästmaterialet.

Exempelvis i nämnda Trollhättan förfogar Realgymnasiets samarbetsklubb Trollhättans Fältrittklubb över 34 hästar som kan tillgås i undervisningen. Detta kompletteras med avtal för ex. undervisning hos uppfödare, beridare och hovslagare. Därigenom kan resurserna användas så att eleverna ges en avsevärt kvalitativare utbildning än vad som annars skulle vara möjligt.

I artikeln påstås att våra elever inom inriktningen Hästhållning är på praktisk anläggning i väldigt liten utsträckning. Sanningen är att minst 45% av elevernas studietid på inriktningen hästhållning (som avses i artikeln) genomförs i olika typer av stallmiljöer, i samarbete med lokala ridklubbar. Anläggningarna är noga utvalda för att svara mot de krav som Skolverket angett ska tillgodoses i utbildningen. Med devisen ”På riktigt är viktigt” menar vi att kvaliteten blir högre om momenten kan genomföras tillsammans med bransch, på skarpa anläggningar med pågående verksamhet. Dessa samarbetsavtal finansieras av skolpengen. 

I artikeln påstås också att Realgymnasiet använder ett nytt koncept som går ut på att inte hålla sig med egna lantbruksdjur och anläggningar. Sanningen är att Realgymnasiets koncept har funnits sedan 2007. Anledningen att vi inte har lantbruksdjur är enkel, vi har inte inriktningen Lantbruk. 

Att vi inte har några egna djuranläggningar är också en felaktighet, det finns djuranläggningar på alla Realgymnasier som har programfördjupningen Sällskapsdjur och djursjukvård.I våra djuravdelningar läggs tid på träning och handhavande av däggdjur, amfibier, fåglar, reptiler, burar, akvarier osv. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever att nå utbildningens mål. Dessa anläggningar finansieras av skolpengen. 

De brister som hänvisas till från 2020 är sedan länge åtgärdade.

Utifrån vår egen Alumni-enkät där vi följer upp elevernas sysselsättning redan 6 mån efter studenten, kan vi se att 84% av de elever som svarat och som gick ut våren 2021 är i sysselsättning. Med sysselsättning menar vi arbete, vidare studier eller arbete i kombination med studier om totalt minst 50%. 84 % är en mycket hög siffra vilket vittnar om att vårt sätt att genomföra utbildningar behövs och skapar kunskaper och nytta för både elever och bransch.