Realgymnasiet utbildar framtidens mekaniker

16 mars 2022

I takt med att nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet utvecklas krävs mer specialiserad och djupare utbildning av fordonsmekaniker. På Realgymnasiet erbjuds eleverna på ProMeister Fordon att läsa kursen El- och hybridfordon 2.

Realgymnasiet utbildar framtidens mekaniker

-Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda eleverna denna kurs. Det är viktigt att vi förbereder eleverna inför framtiden som faktiskt redan är här. Att kunna känna igen och hantera ett elfordon är viktigt och det ökar jobbmöjligheten för eleverna, säger Karin Olsson, programutvecklare för ProMeister Fordon.

Branschen utvecklas väldigt snabbt. Enligt Bil Swedens sammanställning så uppgick försäljningen av laddbara bilar till 45 procent under 2021 och den siffran ökar i snabb takt.

På El- och hybridfordon 2 använder eleverna ProMeisters digitala utbildningsportal (Electude) där de tränar och gör tester. De lär sig om säkerhetsrisker, att kunna identifiera komponenter samt hur de samverkar. De lär sig frånkoppling av högvoltssystemet enligt biltillverkarnas instruktioner och utför mätning på högvoltsfordon för att säkerställa ett spänningslöst tillstånd. Eleverna får även göra ett slutprov där handledaren och yrkesläraren gör en bedömning.

-En elev som klarar utbildningen har stora möjligheter till jobb, lägger man till El/Hybrid-utbildningen så är eleven rustad inför framtiden och blir attraktiv på jobbmarknaden, säger Jimmy Isgren, lärare på ProMeister Fordon i Lund.