Realgymnasiet tar nästa steg ut i världen

6 april 2021

Realgymnasiet har beviljats ackreditering för Erasmus + av Universitets- och högskolerådet fram till år 2027. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för att möjliggöra långsiktig utveckling av Realgymnasiets internationaliseringsarbete inom yrkesutbildning.

Realgymnasiet tar nästa steg ut i världen

- Internationalisering ingår som en spännande del av vårt uppdrag. Under normala omständigheter skickar vi hundratals elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands varje läsår, vilket är mycket uppskattat av våra elever. Det är en fantastisk erfarenhet för dem att komma ut i världen och genom APL få nya erfarenheter och kunskaper samt skapa värdefulla kontakter, säger Anna Andbjer Persson, verksamhetsansvarig programutveckling på Lärande i Sverige.

Genom att utveckla nya samarbetsområden tillsammans med Realgymnasiets internationella partners kommer Erasmus+ möjliggöra för fler av Realgymnasiets elever att kunna stärka sin kompetens och ingå i ett internationellt nätverk. Digitala lösningar ger bland annat elev- och personalgrupper möjlighet att delta i internationella utbildningar och projekt. 

-Vi har sedan länge haft en målsättning att öka och bredda våra internationella aktiviteter med syfte att involvera fler elever och vår personal på skolorna, fortsätter Anna.

Just nu prövar elever inom El- och energiprogrammet att genomföra arbetsuppgifter digitalt på ett internationellt företag som arbetar med cybersäkerhet. Inom Naturbruksprogrammet prövar två grupper med elever inom Djurvård att genomföra en projektdag tillsammans med samarbetspartners i närheten av Krugerparken i Sydafrika. 

-Genom den nya strategiska planen för internationalisering och vår godkända ansökan om ackreditering inom Erasmus+, kommer vi kunna erbjuda ett ökat globalt och internationellt perspektiv i undervisningen. Fler elever på Realgymnasiet kommer få möjlighet till internationella erfarenheter och kontakter. Att skapa projekt och digitala lösningar tillsammans med våra samarbetspartner i andra länder stödjer vår långsiktiga strategi på ett spännande och stilbildande sätt, säger Agneta Janfalk, VD för Lärande i Sverige.