Här startar Realgymnasiet i Borlänge

17 december 2020

I höst startar Realgymnasiet i Borlänge. Den nya skolan kommer att ligga i Friggahuset på Sveavägen 15 som ligger i centrala Borlänge. Realgymnasiet kommer att erbjuda olika programfördjupningar inom Naturbruksprogrammets inriktningar Djurvård, Hästhållning och Naturturism. Dessa är Hund, Sällskapsdjur & Djursjukvård, Ridning och Natur & Äventyr.

Här startar Realgymnasiet i Borlänge

-Etableringen i de nya lokalerna och i Borlänge är ett led i Lärande i Sveriges tillväxtstrategi inom gymnasiesegmentet, med kvalitet och eleverna i fokus. Läget är fantastiskt bra och fastighetsägaren Vi Förenade Fastigheter har mött oss bra i våra behov och önskemål. Vi kommer att få nyrenoverade, moderna lokaler som är anpassade efter verksamheten, säger Fredrik Ljung, fastighetschef på Lärandegruppen i Sverige.

I lokalerna har det tidigare funnits en stor djurbutik. Nu renoveras de för att möta Realgymnasiets behov och kommer ha både hundavdelning och djuravdelning inhouse. Hyresförhållandet förutsätter ett bygglovsbeslut vilket väntas bli klart inom kort.

-Vi känner stor glädje i att ha fått förtroendet av Lärande i Sverige AB att tillföra Borlänges stadskärna en ny större verksamhet som ytterligare sätter prägel på centrum, mera liv och rörelse i centrum, säger Mikael Hartmeier, VD på Vi Förenade.

-Att våra ungdomar får större utbildningsmöjligheter ser vi som en mycket samhällsviktig funktion, vilket passar väl in i Vi Förenades ideologi om hur vi skall bidra i att bygga ett bättre samhälle, fortsätter Mikael.