Bra vibrationer hjälper hästelever vid Realgymnasiet i Trollhättan att få till en bra sits i sadeln

16 december 2020

Elever på hästutbildningen Ridning på Realgymnasiet i Trollhättan har fått möjlighet att använda ett digitalt hjälpmedel för att främja en bra sits i sadeln i undervisningen, vilket är stilbildande i branschen. En liten digital sensor fästs på hjälmens hakrem och ger omedelbar feedback i form av en lätt vibration när ryttaren behöver räta på sig.

Bra vibrationer hjälper hästelever vid Realgymnasiet i Trollhättan att få till en bra sits i sadeln

-Det känns fantastiskt bra att kunna vara med och utveckla undervisningen på Ridutbildningen framåt och att använda digitala hjälpmedel i vår ridundervisning. Syftet är att eleverna ska få en medvetenhet om sin sits och vikten av en bra position på hästen, säger Marléne Wendt, rektor på skolan.

Produkten kommer förutom i Trollhättan att rotera mellan alla Realgymnasiumskolor.
I samband med att produkten testas på skolorna så kommer den att utvärderas fortlöpande baserat på lärares och elevers erfarenheter.

-En förutsättning för att ryttaren ska kunna inverka på sin häst på rätt sätt är en korrekt och ändamålsenlig sits. Många problem i ryttarens sits härstammar från att huvudet hålls i fel position, och fortplantar sig sedan som en kedjereaktion genom kroppen som även kan göra att symptom uppstår i andra delar av sitsen, trots att roten till problemet kommer från huvudet. Detta påverkar prestationen såväl som hästens hållbarhet och välbefinnande, säger Karin Olsson, programansvarig för Ridutbildningen.

-Att testa och pröva är en viktig del i vårt arbete för att hitta nya smarta digitala lösningar och arbetssätt. Vi är nyfikna på hur nya sätt att arbeta kan stödja undervisningen, avslutar Marléne.