Realgymnasiet växer och startar ny gymnasieskola i Karlstad

31 augusti 2020

Nu startar utbildningsföretaget Lärande i Sverige som driver Realgymnasiet en ny gymnasieskola i Karlstad med start hösten 2021. Skolan kommer att ligga i de centrala delarna av Karlstad och erbjuder olika programfördjupningar inom Naturbruksprogrammets inriktningar Djurvård, Hästhållning och Naturguide. Dessa är Hund, Sällskapsdjur & Djursjukvård, Ridning och Natur & Äventyr.

Realgymnasiet växer och startar ny gymnasieskola i Karlstad

-Det känns helt fantastiskt att starta upp en ny gymnasieskola i Karlstad. Vi har ett starkt engagemang hos våra lärare som många gånger själva har arbetat inom de inriktningar de undervisar i. Att vara med och ge ungdomar i regionen ännu bättre förutsättningar att nå dit de vill i framtiden, känns väldigt bra, säger Patrik Wigelius, etableringschef för Lärande i Sverige.

Lärande i Sverige kommer att med Karlstad inräknat, driva 18 gymnasieskolor runt om i Sverige. Alla utbildningar ger högskolebehörighet med möjlighet till särskild behörighet inom till exempel Samhäll och genomförs i nära samarbete med branschen. Samarbetena finns både nationellt och lokalt på orten. Att Realgymnasiet möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher menar Patrik är en av förklaringarna till de höga sysselsättningssiffror som Realgymnasiet har.

-På Realgymnasiet använder vi elevernas personliga intresse som dragkraft och genom ett nära samarbete med branschen så har eleverna en stor fördel i att de får de kunskaper och färdigheter som efterfrågas, fortsätter Patrik.

-Nu ser vi verkligen fram emot att ta emot våra nya elever och personal på skolan nästa höst. Vi hoppas att vi kommer att bidra positivt till Karlstads utveckling, avslutar Patrik.