”Personal med engagemang och kunskap kommer absolut att vara efterfrågade”

27 april 2020

Så säger Jacob Corlin, hotelldirektör på Quality Hotel The Box där de praktiska delarna av Realgymnasiets hotellutbildning i Linköping tar plats. Vi pratade lite med honom om ljusglimtar i besöksbranschen framåt.

”Personal med engagemang och  kunskap kommer absolut att vara efterfrågade”

Hur tror du att behovet av kompetens inom besöksnäringen/hotell kommer att se ut inom de närmsta åren?
Jag är säker på att behovet av utbildad och motiverad personal återigen kommer vara stort framöver. När, i tid, det händer är mer oklart. Kanske kommer viss återanställning ske efter sommaren och inom ett eller kanske ett par år tror jag att nyrekryteringarna inom branschen tar fart igen. Säkert med lite nya inriktningar och kravställningar. Det gör att personal med engagemang och kunskap absolut kommer att vara efterfrågade.

Hur ser Nordic Choice Hotels/Quality Hotel The Box expansionsplaner ut de närmsta åren?
Nordic Choice Hotels expansionsplaner kommer nog att se relativt lika ut som idag. De hotellbyggen och den utveckling som sker kommer att fortsätta, möjligen kan planerade invigningar förskjutas någon eller några månader framåt. I grunden finns fortfarande en stark framtidstro och både businessresenären och privatgästen kommer söka härliga hotellupplevelser när vi kommer ut på andra sidan av Corona.

Hur tror du att branschen kommer att återhämta sig efter Corona?
Vi kommer antagligen fortsatt se ett stort behov av att mötas och att resa även om vi har en ny form av normalläge då.