Årets studentfirande

23 april 2020

På grund av coronapandemi kommer årets studentfirande att anpassas till våra myndigheters riktlinjer och rekommendationer men också till de lokala förutsättningar som råder i de kommuner vi verkar. Vi vill självklart möjliggöra för ett fint avslut på gymnasietiden utifrån rådande omständigheter.

Årets studentfirande

Varje skola planerar för ett upplägg som är anpassat efter lokala förutsättningar och rådande riktlinjer. Varje rektor arbetar med sina respektive planeringar i dialog med medarbetare, elever och lägeskommun. Digitala lösningar kan ersätta delar av genomförandet. Beslut om genomförandet tas den 7 maj.

Vi har all förståelse för den besvikelse som många kan känna över att vi inte kan ha en studentfirande på vanligt sätt. Vi kommer dock göra vårt yttersta för att ge alla våra studenter en fin, högtidlig och minnesvärd studentexamen inom de ramar som rådande restriktioner sätter.