Vi tryggar elevernas utbildning

2 april 2020

Realgymnasiet undervisar på distans sedan 18 mars. Det går mycket bra, den digitala lärplattformen Canvas ger oss de förutsättningar som behövs för detta. Johan Lundberg som är skolchef för Realgymnasiet berättar mer om hur vi upprätthåller både kursplan och kvalitet i dessa tider.

Vi tryggar elevernas utbildning

Det går riktigt bra med undervisning på distans. Just nu jobbar vi med att styra om kurser och moment i utbildningarna för att säkerställa att alla elever får progress i sitt lärande. Innehållet kan exempelvis ske i annan ordning för att inte utbildningen ska stanna av. Till exempel kan det finnas möjlighet att göra teoretiska uppgifter som ligger senare i planeringen redan nu när vi inte kan vara på skolan för att göra praktiska moment. Vissa praktiska moment har våra kreativa lärare kunnat genomföra på distans och andra pusslar vi om för att kunna genomföra i mindre grupper hos våra APL-partners. 


Vi gör individuella riskbedömningar för att hitta så bra och kvalitativa lösningar som möjligt för våra elever och samtidigt bidra till att hindra smittspridning i samhället. Här stannar det inte av trots de utmaningar vi alla står inför.  


Johan Lundberg