Digitalt verktyg hjälper elever att sitta rätt på hästen

17 mars 2020
Digitalt verktyg hjälper elever att sitta rätt på hästen

Hur fungerar det?
 -På ridhjälmens hakband fästs HeadQ i en liten silikonkorg. Den vibrerar när ryttaren tittar ner, vilket får ryttaren att räta upp sig och korrigera hela sin position. Ryttaren får en bättre insikt i sitt eget rörelsemönster som ger möjlighet till att förbättra sisten.

Hur hjälper det ryttaren?
 -En förutsättning för att ryttaren ska kunna inverka på sin häst på rätt sätt är en korrekt och ändamålsenlig sits. Många problem i ryttarens sits härstammar från att huvudet hålls i fel position, och fortplantar sig sedan som en kedjereaktion genom kroppen som även kan göra att symptom uppstår i andra delar av sitsen – trots att roten till problemet kommer från huvudet. Detta påverkar prestationen såväl som hästens hållbarhet och välbefinnande.

Vilka skolor testar detta nu?
 -Produkten kommer att rotera mellan alla skolor och längre fram fattas det ett beslut om huruvida vi väljer att utöka uppsättningen i antal eller ej. I samband med att produkten roterar mellan skolorna kommer vi fortlöpande att fortsätta utvärdera lärares och elevers erfarenheter.