Välkommen till Realgymnasiet

Vi är glada över att ditt barn valt oss och ser fram emot att lära känna även dig. Vi ska göra vårt yttersta för att ge ditt barn de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas hos oss.

Syftet med det här innehållet är att skapa trygghet för dig som vårdnadshavare. Här får du information om hur du kan kommunicera med personalen på skolan och hur våra olika system fungerar. Vi hoppas också kunna svara på frågor kring hur du gör för att få koll på schemat, sjukanmäla ditt barn, ta reda på hur du kan följa upp skoluppgifter och allt det där andra som du säkert funderar på nu när vi fortfarande är nya för varandra.

Som ny vårdnadshavare vill vi därför att du gör följande: 

 1. Ta del av innehållet på den här sidan
  (genom att göra det får du svar på hur du ska göra för att genomföra steg 2 och 3)
 2. Ta del av innehållet "Ny vårdnadshavare" i skolrummet i vår lärplattform Canvas, via din dator
 3. Ladda ner vår app Lärande Skola
 4. Registrerar dina kontaktuppgifter i vårt elevadministrativa system (länk finns längre ner på sidan) 

Team. Tillsammans med andra når vi längre.

Team handlar om förmågan att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål. Ditt barns skolgång kommer präglas mycket av samarbete och för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers kunskapsmässiga och personliga utveckling är det också viktigt att vi – du som vårdnadshavare, eleven själv och vi som finns på skolan, arbetar tillsammans.

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att vi informerar er kring viktiga frågor som rör ditt/dina barns trygghet och skolgång, genom de kanaler som finns beskrivna på den här sidan. Vi kommer inte att kommunicera med er genom alternativa kanaler, så som mail, sociala medier, sms etc. eftersom det strider mot lagstiftning kring hantering av personuppgifter: GDPR.

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare följer ditt barns lärande, tar del av information och kommunicerar genom de kanaler som finns beskrivna på den här sidan.

Så funkar vår lärplattform Canvas

Canvas är Realgymnasiet lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt. 

Du kommer åt vår lärplattform Canvas via dator eller vår app i telefonen, de har lite olika syften och fördelar. 

Oavsett om du använder dator eller app i telefonen så kommer du mötas av samma startsida, det vi valt att kalla Idagsidan. Har du fler än ett barn på Realgymnasiet (eller någon av de andra skolorna inom Lärande) så kommer du att kunna följa dem i samma vy på idagsidan.

Webbversionen av Canvas är det bästa alternativet för de tillfällen då du vill djupdyka i ditt barns skolgång genom att ta del av kursinnehållet, skolrummet eller annat som gör det lättare att stötta ditt barns lärande.

I webbversionen finns en vänstermeny med bland annat alternativet “översikt” där du och ditt barn får en översiktsvy över planeringen för de ämnen som ingår under läsåret, i menyn finns även “kurser” där du kan välja att få information kring en specifik kurs. Under “kalender” ser du uppgifter och andra viktiga kalenderhändelser som rör ditt barns skolgång.

Vidare beskrivningar av de olika funktionerna i Canvas hittar du i skolrummet.

Så loggar du in

 1. Gå till http://login.realgymnasiet.se/
 2. Där väljer du alternativet "Logga in som vårdnadshavare"
 3. Välj BankID för denna enhet eller annan enhet. Vid val av annan enhet; skriv in ditt personnummer och starta applikationen Mobilt BankID på aktuell enhet och verifiera. Där ska det stå "Jag identifierar mig hos Lärande i Sverige AB"Så tar du dig till skolrummet i Canvas 

 1. Väl inne på Idagsidan finns ett avsnitt som heter "Genvägar" 
 2. Där hittar du en direktväg till skolrummet
 3. När du kommit in i skolrummet klickar du på rutan "Ny vårdnadshavare" 
 4. Ta del av innehållet, så får du koll på hur du kan följa ditt barns utveckling, teamets aktiviteter och skolans arbete

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande. En fördel med att använda vår app får du pushnotiser när något nytt händer, vilket gör det enklare för dig att hålla dig uppdaterad. 

Vi rekommenderar alltså att du använder appen för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på skolan och snabbt kunna kommunicera med oss i personalen. 

Nedan följer en beskrivning av appen och hur du gör för att ladda ner den till din telefon.

Så funkar vår app Lärande Skola 

För att underlätta för dig som är vårdnadshavare på någon av våra skolor har vi tagit fram en egen app som vi kallar för Lärande Skola. Varför heter den så? Jo, Realgymnasiet är ju en del av friskolekoncernen Lärandegruppen och appen är en lösning som vi använder på alla våra skolor. Läs mer om hur det hänger ihop här

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer!

Här går vi igenom hur du kommer igång med appen, vilka olika delar den består av och hur de funkar.

I den översta vyn ser du en summering av ditt barns skoldag. Här hittar du följande: 

 • Tider för skoldagen 
 • Dagens lunch
 • Mentor - för direktkontakt
  Din främsta kontaktperson är ditt barns mentor. Har du frågor eller funderingar som rör ditt barns skolgång rekommenderar vi dig därför att kontakta mentor.
 • Länk till schema för hela skolveckan
 • Länk till frånvaroanmälan  


Så gör du för att sjuk-/frånvaroanmäla ditt barn

 1. Klicka på länken "Frånvaro"
 2. Om du har fler än ett barn så väljer du sen vilket barn det gäller
 3. Välj Heldagsfrånvaro eller Frånvaro del av dag
 4. Välj datum och ange start- och sluttid (om du valt Frånvaro del av dag)
 5. Välj eventuellt anledning (du kan bara välja anledning om administratören har gjort mer än en anledning valbar)
 6. Klicka spara för att fullfölja din frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan registreras för upp till 5 dagar i följd. Det går inte att lägga in frånvaroanmälan i efterhand. 

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven inte är myndig. 

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande, med reservation för lokala skillnader mellan skolorna:

 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande. 
 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 08:30. Om anmälan inte sker i tid måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

Att göra 

Under den här sektionen samlas datumsatta händelser och uppgifter. 

Klicka dig enkelt framåt och bakåt i tiden med hjälp av pilarna i den här sektionen. 

Typer av händelser som visas: 

 • Datumsatta kalenderhändelser, tex information om friluftsdag, utflykter osv. 
 • Datumsatta sidor och uppgifter med inlämningsdatum 

Notiser 

Under "Notiser" samlas olika typer av meddelanden och återkoppling på uppgifter. Innehållet under "Notiser" genererar en pushnotis från appen. 

Händelser som genererar en notis: 

 • Meddelanden från kurser/ämnen
  Dessa meddelanden skickas från läraren för respektive kurs/ämne.
 • Meddelanden från Mitt Lärande
  Dessa meddelanden skickas från mentor, och är kopplade till ett specifikt team. De har alltså ingen specifik ämneskoppling.
 • Meddelanden från Skolrummet
  Dessa meddelanden går ut till alla på hela skolan inklusive dig som vårdnadshavare. Meddelanden från skolrummet skickas ofta från skolledningen.
 • Återkoppling på uppgifter/inlämningar
  Återkopplingen görs av läraren för respektive kurs/ämne.

Genvägar

I appen hittar du direktlänkar till Canvas webbvy. 

I webbversionen finns fler direktlänkar till olika funktioner i Canvas så som skolrum, Mitt lärande och återkoppling. 

Skolpanel

Informationen under den här sektionen styr skolan lokalt, här kan exempelvis portkod och länkar till läsårstider och ledighetsansökan visas.

Här visas veckans schema för ditt/dina barn.

Meddelande är funktionen för att ha direktkontakt med personalen på skolan. Nya meddelanden aviseras genom flagga på ikonen Meddelanden längst ner i appen Lärande Skola. Direktmeddelanden genererar också en pushnotis från appen.

Första gången du klickar på meddelandefliken i appen behöver du logga in med ditt mobila BankID ytterligare en gång. Väl inne så väljer du antingen kurs och roll Lärare för att nå lärarna i respektive kurs, eller så skriver du direkt in namnet på exempelvis ditt barns mentor och formulerar ditt meddelande. 


Sidansvarig

Kontakta gärna oss om det är något du saknar på den här sidan.