Andelen legitimerade lärare i de gymnasiegemensamma ämnena - 100%

27 november 2021

Det är härligt att se att alla lärare som undervisar i de gymnasiegemensamma ämnena vid vår skola i Västerås alla har lärarlegitimation. Att undervisas av legitimerade lärare stärker både elevernas utbildning i klassrummet och betygssättningen av aktuell kurs. När du som elev sätter mål för dina studier och ditt framtida yrkesliv är det tryggt att veta att legitimerade lärare har säkrat din gymnasieutbildning.

Andelen legitimerade lärare i de gymnasiegemensamma ämnena - 100%