Behörighet till högskola och universitet

13 november 2020

För att kunna söka vidare till högskola och universitet erbjuder Realgymnasiet alla elever möjligheten att läsa grundläggande högskolebehörighet inom ordinarie 2 500 poäng. Vi har också byggt ihop ett par olika behörighetspaket som du kan läsa för att uppnå en särskild behörighet.

Behörighet till högskola och universitet

Behörighetsspår som ger grundläggande behörighet för vidare studier

Alla elever på Realgymnasiets yrkesprogram har möjlighet att få med sig en grundläggande behörighet för vidare studier på högskola och universitet genom att välja behörighetsspåret under sin utbildningstid. Eleverna läser Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 inom sin programfördjupning och inom det individuella valet läser eleverna Engelska 6 och Svenska/Svenska som andraspråk 3. 

Särskild behörighet genom våra behörighetspaket

Våra elever har också möjlighet att utöka sin behörighet genom att ansöka om att få läsa något av våra behörighetspaket. På gymnasiet godkänns utökningar av skolans rektor. För att få läsa utökat program krävs att eleven klarar sina ordinarie kurser inom 2 500 p.

På Realgymnasiet i Trollhättan kan vi för tillfället erbjuda våra elever att läsa två olika behörighetspaket. Du kan välja att läsa hela eller delar av paketet. Kolla vilka behörighetsgivande kurser som krävs för den utbildning du är intresserad av på högskolan, på vissa krävs inte alla som ingår i de här paketen.

Samhällsvetenskapligt behörighetsprogram

Kurser som ingår:

Historia 1a2
Samhällskunskap 1a2

Genom att läsa ovan kurser som utökat program får man behörighet till vidare studier inom samhällsvetenskap och sociologi.

Mattepaket

Kurser som ingår:

Matematik 2a
Matematik 3c

Genom att läsa ovan kurser som utökat program får man bland annat behörighet till att läsa naturvetenskapligt basår. Det naturvetenskapliga basåret ger sedan fullständig naturvetenskaplig behörighet som då ger möjlighet att läsa vidare till t.ex. veterinär.