Vi lyckas bättre!

14 oktober 2020

Mer än 82 procent av Realgymnasiets elever jobbar eller studerar inom ett halvår efter examen. Det är drygt 20 % mer än motsvarande siffra för hela Sverige.

Vi lyckas bättre!

Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger dig en relevant och modern utbildning, goda nätverk både nationellt och internationellt och rätt branschcertifikat och diplom. På så sätt blir du attraktiv att anställa på arbetsmarknaden. 

Detta tillsammans med behörighet till högskola och universitet gör att du får de bästa förutsättningarna i livet efter studenten. Vill du plugga vidare eller jobba direkt? Valet är ditt!

* Från 2019, mäts sex månader efter examen
** Från senaste mätning 2017, mäts ett år efter examen