Skillnaderna mellan Hund- och Sällskapsdjur & Djursjukvård

29 september 2020

Hund och sällskapsdjurbranschen i Sverige är stor och behöver många nya medarbetare de kommande åren. Studier gjorda på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet visar att antalet yrkesverksamma inom branschen ökar varje år och att många verksamheter är mångfacetterade.

Skillnaderna mellan Hund- och Sällskapsdjur & Djursjukvård

Realgymnasiets programfördjupningar Hund och Sällskapsdjur & Djursjukvård läser gemensamt under årskurs ett för att alla elever ska få en så bred grund som möjligt. Eleverna får en god grundkunskap om alla olika sällskapsdjur i kurserna Sällskapsdjur 1 & 2, detta medför till exempel att en elev som läser utbildningen Hund även får med sig värdefull kunskap om sällskapsdjur och en elev som läser Sällskapsdjur & Djursjukvård får kunskap om hund. Vi har träffat Hanna Casell som är programansvarig för att reda ut skillnaderna mellan programfördjupningarna och klargöra vilka framtidsutsikter som finns för respektive fördjupning. 

På båda programfördjupningarna fokuserar vi även på kurser inom service och bemötande då yrken inom branschen kräver att man kan bemöta människor på ett bra sätt.

Hanna Casell Programansvarig

Det finns många likheter mellan programfördjupningarna, men utbildningen i Sällskapsdjur & Djursjukvård får eleven ett zoohandelsintyg som kvalificerar eleven för att kunna jobba i eller öppna en egen djurbutik och sälja levande djur till kunder. Utöver detta får eleven möjlighet att göra D9 som är en grundkurs i läkemedelshantering. Främsta fokus under utbildningen är djursjukvård och sällskapsdjur; till exempel marsvin, kaniner, hamstrar, reptiler och fåglar. Den kunskapen tillsammans med specialiseringskurser inom etologi, träning och berikning samt servicekurser utbildar eleverna för att arbeta i bransch. 

Under gymnasiet ingår också utbildningstillfällen med djurparksdjur. Realgymnasiet har ett samarbete med 15 stora djurparker inom Sverige dit elever får åka på besök för att lära sig på riktigt, mitt i verkligheten. Denna kunskap tar sedan eleverna med sig tillbaka till djurrummet på skolan och till sitt kommande yrkesliv, om det är på en klinik, i butik eller med små eller stora djur i allmänt eller om de väljer att studera vidare efter gymnasiet. 

Det är oerhört värdefullt för eleverna att komma ut på dessa typer av arbetsplatser där man arbetar med djur och etologi. De kan till exempel få se hur man tränar en lemur att bli frivilligt hanterad ute på en djurpark.

Hanna Casell Programansvarig

Väljer eleven att läsa utbildningen Hund på Realgymnasiet får hen med sig en grundkunskap om alla olika sorters djur men kommer fördjupa sig inom frisk- och pälsvård, träning och hantering av hund. Under studietiden får eleven möjlighet till ett intyg för grundkurs i läkemedelshantering (D9) vilket gör dem behöriga att direkt efter studenten komma ut och arbeta som djurvårdare på en djurklinik. Eleven får efter godkända kurser med sig ett intyg för att kunna starta upp ett eget hunddagis då kraven för denna sorts verksamhet från Jordbruksverket inkluderas i poängplanerna för Hundutbildningen. Kurserna inom hundkunskap ger en tydlig bild av hur stor hundbranschen är; moment som hanterar hundens hälso- och sjukvård, problemhundar, hundägarhantering, service, pälsvård, rehab samt läran om hundens beteende och mentalitet vilket är användbara verktyg och kunskaper i ett kommande yrkesliv med hund.

På Realgymnasiet har vi en avdelning i skolan som är anpassad för våra utbildningar inom Hund- och Sällskapsdjur & djursjukvård. I undervisningen kan vi i teoretiska moment plocka in en hund för att göra lärandet mer på riktigt. Exempelvis på en lektion om pälsvård utgår vi från hundar som vi jobbar med i våra hundspa/trim för att skapa ett aktivt lärande, i en mer praktisk miljö än att enbart läsa i studieböcker. Vi har ett hundrum med boxar där hundarna får vila inne på skolan. Utöver detta finns det en hel djuravdelning med smådjur, fåglar, reptiler och akvarium våra elever och lärare använder i den dagliga undervisningen.

Zoohandelsintyget som våra elever får med sig kostnadsfritt i sin utbildning motsvarar ett värde på drygt 40.000:- i branschen.

Hanna Casell PROGRAMANSVARIG

Avslutningsvis, för att jobba inom zoobutik eller klinik har man samma möjligheter på båda utbildningar. Det som skiljer dem åt är intyget gällande handeln med levande smådjur som eleverna på Sällskapsdjur & Djursjukvård får och möjligheten att starta hunddagis för eleverna på Hund. Eleverna läser olika kurser och fördjupningar under årskurs två och tre som tydligt riktar in dem mot de olika fördjupningarna. Har en elev en strävan efter att bli veterinär kan man läsa ett utökat program inom Hund eller Sällskapsdjur & djursjukvård efter godkännande av rektor och sedan välja ett naturvetenskapligt basår efter studenten för att bli behörig mot veterinärhögskolan. 

När du väljer programfördjupningen Hund så har du hund som ditt intresse, väljer du Sällskapsdjur & Djursjukvård så är det sällskapsdjuren som är ditt intresse!