Naturbruk i lokalradio och tv

9 februari 2021

Naturbrukslärare Hanna Edvardsson visar elever hur stödutfodring av vilt går till i samband med att de besöker hennes gård i Njurunda, där de även får praktisera skötsel av lantbruksdjur. Om detta rapporterade media.

Naturbruk i lokalradio och tv

Under början av februari har de omfattande snömassorna tvingat ut vilt i trafiken med olyckor som följd. Naturbrukslärare Hanna Edvardsson motarbetar detta som en del i praktisk dag för elever på hennes gård i Njurunda.

Om detta rapporterade såväl Sveriges television som Sveriges Radio P4.
Klicka gärna på länkarna för att se och höra klippen.