Välkommen till Realgymnasiet i Sundsvall!

Vad kan du läsa i Sundsvall?

Intresseanmälan

Vill du veta mer om utbildningen och få inbjudan till kommande aktiviteter?

Anmäl intresse

Moa läser Husdjursagronom på SLU

31 maj 2023

Moa Eriksson tog studenten på Realgymnasiet Sundsvall 2018. Idag läser hon till husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med målet att arbeta för förbättrad djurhälsa.

Moa läser Husdjursagronom på SLU

Naturbruksprogrammet finns på Realgymnasiets alla tjugotvå skolor och varje år utbildas ett stort antal elever och som har möjlighet att läsa vidare på universitet för att i framtiden arbeta inom områden som kan bidra till en mer hållbar värld. En av dem är Moa Eriksson från Sundsvall. Moa läser till husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med siktet att på ett eller annat sätt arbeta för förbättrad djurhälsa.

- Om det blir med rådgivning om foder, produktion eller forskning det får vi se. Jag har två år kvar. Under vårterminen har jag bland annat läst en kurs om djurskydd där det ingick två veckors praktik på Länsstyrelsen då jag var på Länsstyrelsen i Västernorrland. Under de senaste 10 veckorna har jag skrivit mitt kandidatarbete där jag har kollat på data från Gotlandsfår för att se om mutationer inom gener har någon påverkan på den nyansskillnad vi ser hos Gotlandsfårens ullfärg. Detta redovisar jag nu i slutet av maj.


Gård i Liden

Moa Eriksson är uppvuxen på en gård i Liden, utanför Sundsvall, med får, grisar och hästar. Hon visste tidigt att hon ville arbeta med djur och att söka till Realgymnasiet beskriver hon som självklart.

- Det kändes som ett bra val och det blev det. När jag pluggade där var jag ganska säkert att jag ville bli djursjukskötare men under APL insåg jag att det var något annat jag skulle göra.


APL visade vägen

Moa hann med att ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) på klinik, djurpark och på SLU som hon uppskattade mycket. Hon trivs bra med studentlivet i Uppsala.
 

- Uppsala är en studentstad med många studenter. Vårt campus Ultuna ligger lite utanför och är lite större, SLU finns på andra ställen i landet. Det tas in mellan 500 och 700 studenter per år. Det är familjärt och när man är engagerad i kåren får man lära känna många och får ett stort kontaktnät utöver sin klass. Det är roligt och givande.


Engagerad i studentkåren

Moa Eriksson har  valt att engagera sig i stundentkåren. Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, främja en god studiesocial miljö samt underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. På Ultuna finns det 12 program som hör till Ultuna studentkår. Veterinär och djursjukskötare har en egen kår för sina program och ett fyrtiotal olika utskott.

- Under 2021 var jag ordförande i Fadderiet, som är det utskottet som planerar välkomstveckorna för de nya ettorna. Jag har utöver det även suttit med i Husdjursrådet som är studierådet för Husdjursagronom/Djur och hållbarhet, Etologi och djurskydd och master programmet Animal Science. Vi studiebevakar de kurser som ingår i de olika programmen och för fram studenternas röst, vi är länken mellan studenterna och institutionen. Jag har även suttit med i Näringslivsutskottet där jag  satt med i projektgruppen som planerar Ultunas näringslivsdag, det är en dag då företag från branschen för dem olika programmen kommer hit och man kan knyta kontakter angående praktik, exjobb eller jobb efter examen.

PR-ansvarig i spexkommitéen och valberedningen till utskotten i kåren har Moa också hunnit med.


Läste basår 

 För att komma in på programmet läste Moa Eriksson först ett basår.

- Jag började med att jobba och studera på komvux men insåg att distansstudier inte var min grej. Det blev det ändå då pandemin kom efter två månader in på basåret men det gick bra.


Naturvetenskaplig behörighet

De elever som läser Sällskapsdjur & Djursjukvård i Sundsvall med start hösten 2023 kan ansöka om att få läsa naturvetenskaplig behörighet vilket möjliggör vidare studier på större utbud av program utan komplettering mellan.

 - Jag hade läst naturvetenskaplig behörighet om det funnits när jag gick där, säger hon och berättar vidare om de många olika program som finns på SLU såsom bland andra landskapsarkitekt, jägmästare, djur och hållbarhet, forest and landscape, civilingenjör i energisystem.

Vi ser fram mot att följa Moa Eriksson och höra mer om arbetet mot förbättrad djurhälsa i framtiden.