Sydafrika - vi är på väg!

27 oktober 2022

Våra elever som är aktuella för arbetsplatsförlagt lärande i Sydafrika har nu kopplat upp sig i möte. De får beröm av reptilcentret där.

Sydafrika - vi är på väg!

Våra elever imponerade på personalen på reptilcentret i Sydafrika när du under torsdagseftermiddagen kopplade upp sig i ett videomöte. Eleverna fick beröm för såväl sina kunskaper i berikning som sina frågor. En grupp förväntansfulla elever ser nu fram mot vidareplanering i ett av Realgymnasiets projekt inom internationalisering. Förutom Sydafrika är även Tyskland och Irland aktuella. Läs gärna en nyligt publicerad artikel om förberedelserna här: Upptäck världen med utlands-APL  (länken leder dig in till Realgymnasiet i Gävle - nyheten är aktuell även för Sundsvall.