"Bäst i Realtest"

9 juni 2022

Som en hyllning till ett populärt tv-program utmanade vi de kreativa förmågorna hos eleverna i årskurs 1 och 2.

"Bäst i Realtest"

Tävlingar följt av sallad, prisutdelning, tårta och stipendieutdelning blev en fin avslutning på läsåret för de fyra klasserna.