Intresset för jordens ekosystem väcks

2 september 2021

Elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara under biologilektionerna.

Intresset för jordens ekosystem väcks

Under biologilektionerna får eleverna utveckla sin förståelse för biologins betydelse för samhället, exempelvis för livskvalitet och hälsa genom medicin, och för skyddande av jordens ekosystem genom ekologi. 

Under dagens lektion med undersökning av lövträd följde en larv med in i biologisalen. Elever och lärare fann på nätet fram en bild på en liknande larv på nätet med namnet på engelska, därifrån kunde namnet på latin hittas fram och utifrån det svenskt namn. Larven bedömdes eventuellt kunna vara en Harlekinnyckelpiga (Harmonia axyridis), en invasiv art, som skadar ekosystemet. Eleverna tipsades av läraren om att beskriva larven och skicka bild till jourhavande biolog på naturhistoriska muséet för vidare hjälp med artbedömning.

Eleverna fick svar på som fråga inom en timme av jourhavande biolog som gjorde samma bedömning som deras lärare.

I undervisningen av ämnet biologi ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Med lärare som är har ett stort engagemang i sina ämnen är de målen lätta att nå.