Distansundervisning förlängs

21 januari 2021

Realgymnasiet fortsätter med upplägget distansundervisning med avvikelse för profildag/apl/stöd på skolan under kommande två veckor, 25/1-5/2. Distansundervisning som grund fortsätter även från 7/2 men med möjlighet att ta in en klass eller grupp vissa dagar på skolan för undervisning även i gymnasiegemensamma ämnen.

Distansundervisning förlängs