Presentation av vår specialpedagog Aggie

8 juni 2022
Presentation av vår specialpedagog Aggie

Jag har i många år arbetat för barn och ungas rätt att bli bra behandlade och få sin rätt till utbildning. Även om de tänker, känner och gör annorlunda än vad vi vuxna vill och hoppas på. Det gäller oss vuxna som föräldrar, som ledare av olika fritidsaktiviteter, i våra yrkesroller, men framför allt i skolan! 

Jag har arbetat för en skola för alla i många år och i olika roller. Jag är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och hemmasittande, men även så kallad tillgänglighet och inkludering, dvs. hur skolan kan fungera för fler. Jag har studerat specialpedagogik, utvecklingspsykologi och är civilekonom med inriktning på kommunikation och marknadsföring. 

Jag vill arbeta på Realgymnasiet i Sundbyberg för att det är en nystartad skola. Och efter samtal med vår rektor Anna-Karin, tror jag att det finns alla chanser att vi personal tillsammans kan skapa en undervisning, en miljö, ett bemötande och en stämning som fungerar riktigt bra. Tillsammans med er elever förstås.

Jag ser framåt emot att träffa er alla elever, få arbeta med mina nya kollegor, om än på deltid. 


Vi ses i höst!