Våra elever lär av de bästa i fordonsbranschen

5 januari 2022

Våra fordonselever på Realgymnasiet, som genomför den praktiska delen av sin undervisning under ledning av ProMeister, visar stor nöjdhet kring upplevelsen att man utvecklas och får ta ansvar under sin praktik i en undersökning som genomförs av ProMeister varje år.

Våra elever lär av de bästa i fordonsbranschen

100% av eleverna tycker att handledare och mekaniker inom utbildningen har hög teknisk kompetens och mer än 50% har fått jobberbjudanden redan under studietiden. På några orter är den siffran till och med ännu högre. ProMeister erbjuder en 6-månaders provanställning till alla de som klarar sin gymnasieexamen så det finns optimala förutsättningar för jobb i en teknisk framtidsbransch med andra ord. 


På frågan om vad det bästa med utbildningen är svarar en anonym elev så här: 

– Jag tror det är allt engagemang från handledaren och läraren, dom arbetar helhjärtat för att vi ska bli så kunniga mekaniker som möjligt. Stort plus är att vi har väldigt mycket praktik under de här åren vilket jag tror kommer utveckla oss bättre än andra. 


En annan säger kort och gott: 

– Det är kul, vi lär oss mycket och lärarna är bra. 


Hela rapporten visar glädjande siffror i frågorna som handlar om allt från kompetens hos lärarna, fordonsteknik, arbetsmiljö och generella frågor om utbildningen. Det är eleverna i Lund, Stockholm och Örebro som har svarat på frågorna. Till hösten 2021 erbjuds utbildningen även i Göteborg där Realgymnasiet har funnits sedan 2008. 

Mer om ProMeister Fordon