3 snabba med profillärare Pernilla

26 november 2020

Hon har flera års erfarenhet och stort engagemang och driv vår naturbrukslärare Pernilla! Här svarar hon på våra tre snabba!

3 snabba med profillärare Pernilla

Vad är det bästa med Realgymnasiet i Örebro? 

Sammanhållningen mellan elever och personal. Realgymnasiet i Örebro är en nystartad skola där lärare och elever delar samma intressen. Det tar vi tillvara på när vi undervisar. Jag måste också nämna: Våra nya lokaler! 

Vad är det som driver dig som lärare? 

Elevernas utveckling är så rolig att följa! Att se elever klara av saker som de tidigare inte gjort och få dela den glädjen. 

Varför ska man välja Naturbruksprogrammet på Realgymnasiet?

På Realgymnasiet ges du unika möjligheter till olika diplomeringar och certifieringar under din utbildning, mycket tack vare vårt stora samarbete med branschen. Det gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Naturbruksprogrammet väljer Du som vill plugga ditt intresse!