Kim är ett extra stöd för eleverna

5 januari 2022

Hos oss får du en mentor som coachar och ger dig stöd genom hela din studietid. Mentorn har en mycket viktig roll när det kommer till din kunskapsutveckling och stödjer i allra högsta grad dessutom din personliga utveckling. Det som gör våra mentorer speciella är att de inte själva undervisar eller sätter betyg, vilket är helt unikt. På så sätt får du stöd av en person som du kan ha en helt öppen dialog med. Mentorn kan hjälpa dig med allt från kursval, studieplanering/studiecoachning och praktikplats till din egen personliga utveckling och tankar om framtiden.

Kim är ett extra stöd för eleverna

Kim Dahlberg jobbar som mentor på Realgymnasiet i Trollhättan. Vi bad honom att berätta om sitt arbete och vad det innebär att vara mentor. 


Vad gör man i rollen som mentor?

I min roll som mentor jobbar jag på skolan och stöttar våra elever. Här i Trollhättan jobbar jag mycket ihop med Lisa som är specialpedagog och det övriga elevhälsateamet. Mina mentorsklasser träffar jag ju varje vecka och samordnar deras studier och jobbar helt enkelt för att alla elever på skolan ska må bra! 


Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig som mentor? 

En typisk arbetsvecka kan se ut ungefär såhär: måndagsmöte med alla lärare där vi går igenom hur veckan ser ut, information och olika projekt. Sen har jag mentorslektioner och studieplanering med mina elever. Jag har även möten med föräldrar och elever och även väldigt mycket kontakt med föräldrar och elever över mail och telefon. 

En stor del i mitt jobb är även att hålla koll på olika studieplaner och frånvaro, det är för att ha koll på hur det går för mina elever i de olika kurserna och se om det behöver göras handlingsplaner. Detta är såklart alltid i samarbete med elevhälsan och Lisa som är specialpedagog. Mentorns jobb är även att hålla i utvecklingssamtal och vi driver olika projekt för att öka trivseln på skolan. 


Vad är det bästa med att vara mentor?

Det bästa med att vara mentor är att få vara med eleverna och lära känna dem!